• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


9 SayıEditör
Nurzhan ABİSHOV

Editör Yardımcısı
Gulmira OSPANOVA

ANKARA  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTokbolat ENSEGENULİ Esenbayeva ASEL  
ТҮРКІ ДАНАЛЫҒЫ АРҚАУ БОЛҒАН ss.1-10
AVESTA’NIN TEMELİ TÜRK FELSEFESİDİR

Özet | Abstract | Tam Metin |


Janimgul KAMALKİZİ  
ALDAR KÖSE-ŞEYTANI YENEN İLK İNSAN ss.11-18
АЛДАР КӨСЕ – ШАЙТАНДЫ ЖЕҢГЕН БІРІНШІ АДАМ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sapar ERGOBEK  
ЯСАУИ ХИКМЕТТЕРІ ЖӘНЕ КІТАБИ АҚЫН ҚИССАСЫ ss.19-25
YESEVİ HİKMETLERİ VE EDEBİ ŞAİR KİSSASI (LAFI)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Koshenova TOTI  
АБАЙДАҒЫ СӨЗ БЕЙНЕЛІЛІГІ ЖӘНЕ АКАДЕМИК ЗАКИР АХМЕТОВ ss.26-32
ABAY’DA KELİME GÖRÜNÜMÜ VE EĞİTİMCİ ZAKİR AHMETOV

Özet | Abstract | Tam Metin |


Borash MYRZALİYEV Aizhan ABİSHOVA  
TARIM SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMADA KÖYLERİN SOSYAL ALTYAPISININ ÖNEMİ VE ONU İYİLEŞTİRMENİN ASIL SORUNLARI ss.33-39
АГРАРЛЫҚ СЕКТОРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДА АУЫЛДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘЕЛЕЛЕРІ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Elmira HAMİTOVA  
ЖЕРГІЛІКТІ ТІЛ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ ӘДЕБИ ТІЛДІ БАЙЫТУДАҒЫ МАҢЫЗЫ ss.40-52
YÖRESEL DİL ÖZELLİKLERİNİN EDEBÎ DİLİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDEKİ ÖNEMİ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Şolpan KARSİBEKOBA  
ЕСІМДІ БҰЙРЫҚТЫ СӨЙЛЕМДЕР ss.53-57
NOMINAL TEŞVIK CÜMLELER

Özet | Abstract | Tam Metin |


Aymjan MUHAMMEDJANOVA  
ҚАЗАҚ БАЛАЛАР ӘДЕБИТІ СЫНЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ss.58-66
KAZAK ÇOCUK EDEBİYATI ELEŞTİRİSİNİN BAZI MESELELERİ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Samet AZAP  
KAZAK EDEBİYATINDA “DEVE” ALGISI (YASSI BURUN VE BEYAZ DEVE HİKÂYELERİ ÖRNEĞİNDE) ss.67-78
THE PERCEPTION OF “CAMEL” IN KAZAKH LITERATURE (IN THE EXAMPLE OF YASSI BURUN AND BEYAZ DEVE)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Botagoz DANDAYEVA  
ҚАЗАҚСТАНДА МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ss.79-86
KAZAKİSTAN'DA DEVLET HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA ÖZELLİKLERİ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Bibigul ANETOVA  
KAZAKİSTAN’DA ULUSAL İNOVASYON (YENİLİK) ALTYAPISINI GELİŞTİRMENİN ANA YÖNLERİ ss.87-96
ҚАЗАҚСТАНДА ҰЛТТФЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Pakizat ADİYEVA  
ÇOCUK OYUNLARINDAKİ BAZI HAREKETLER ss.97-108
SOME MOVEMENTS IN CHILDIREN GAMES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Saule MAĞJAN  
КӨЗ СОМАТИЗМІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ МӘДЕНИ ФУНКЦИЯЛАРЫ ss.109-115
GÖZ SOMATİSMANIN SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLEVLERİ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurzhan ABİSHOV Aizhan ABİSHOVA  
ӨЗБЕКІСТАН ТУРИЗМІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ТАЛДАНУЫ ss.116-126
ÖZBEKİSTAN TURİZMİN MEVCUT DURUMUNUN ANALİZ EDİLMESİ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Rustem DAYRABAYEV Gulzhan ABISHOVA  
SIRDERYA-KARABAĞ BÖLGESİĞNDEKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ YÜKSELTME PROBLEMLERİ ss.127-130
THE PROBLEMS OF RAISING BIODIVERSITY OF THE SIRDERYA-KARATAU REGION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Almaz KURALBAYEV Serikbay YDYRYS  
KAZAKİSTAN EKONOMİSİNDEKİ İŞ İMKANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNDEKİ BAZI SORUNLAR ss.131-137
SOME ISSUES OF IMPROVING THE QUALITY OF THE LABOR RESOURCES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Gulimjan JİLKİBAYEVA  
ТҮРКІ ТІЛДЕРІ САНДЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ТАРИХИ ҚАЛЫПТАСУЫ МӘСЕЛЕСІ ss.138-146
TÜRK LEHÇELERİNDE SAYI SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞMESİ MESELESİ ÜZERİNE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ulvi YILMAZ Borash MİRZALİYEV  
ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРЕЦКИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ ss.147-157
KAZAK PAZARINA TÜRK YATIRIMLARI ÇEKME SORUNLARI VE VERİMLİ KULLANIMI

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sveta SAMENOVA Kamşat OMAROVA Sagıngül ŞAKENOVA  
ЗАТТАНУ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛҒАН АТАЛЫМДАРДЫҢ ІШКІ МАҒЫНАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ss.158-168
THE INTERNAL SEMANTIC STRUCTURE OF NOMINATIONS OBTAINED BY MEANS OF SUBSTANTIVISATION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Marjan TALDİBAYEVA  
МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИНГАРМОНИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗВУКОВ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА ss.169-177
KAZAK TÜRKÇESİNİN SES UYUMUNA YÖNTEMİK TAHLİL

Özet | Abstract | Tam Metin |


Meirbek TUYEBAYEV  
ELEŞTIREL DÜŞÜNME, YARATICI DÜŞÜNME VE YANSIMA: BENZERLIKLER VE FARKLILIKLAR; DÜŞÜNME VE DÜŞÜNCE ÇEŞITLERI ss.178-182
СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ, ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУ ЖӘНЕ РЕФЛЕКСИЯ: ҰҚСАСТЫҚТАРЫ МЕН АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ; ОЙЛАУ ЖӘНЕ ОЙЛАУ ТҮРЛЕРІ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Aylin AHMEDOVA  
BULGARİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDA SINIR ÖTESİ POTANSİYEL NÜKLEER KİRLİLİK TEHDİTİ ss.183-191
POTENTIAL THREATS FROM TRANSBOUNDARY NUCLEAR POLLUTION BETWEEN BULGARIA AND TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Naile ASKER  
AZERBAYCAN VE ANADOLU’DA SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK BİR TEŞKİLAT OLARAK AHİLİK ss.192-199
AKHISM AS A SOCIO-CULTURAL AND ECONOMIC ORGANIZATION IN AZERBAIJAN AND ANATOLIA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Berna KARAGÖZOĞLU  
FORT WILLIAM KOLEJİ'NİN HİNDİSTAN FARSÇASININ GELİŞİMİNDEKİ ETKİSİ ss.200-211
THE INFLUENCE OF FORT WILLIAM COLLEGE ON HINDUSTANI PERSIAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice SOMÇAĞ Nurettin AKÇAKALE  
YÜN LİFLERİNDEN KEÇELEŞTİRME YÖNTEMİ İLE AYAKKABI YAPIMI ss.212-226
SHOE MAKING WITH THE METHOD OF PLANKING OUT OF WOOL FIBER

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri