• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


6 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı
Kürşat ÖNCÜL

Kars  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDidem İLYA Mehmet UYSAL  
İNGİLİZ KADIN SEYYAHLAR HARVEY VE GARNETT’İN GÖZÜYLE OSMANLI KADINI ss.1-22
THE OTTOMAN WOMAN IN THE SIGHT OF ENGLISH WOMEN TRAVELLERS, HARVEY AND GARNETT

Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülhanım Bihter GÜLER  
ANTON PAVLOViÇ ÇEHOV’UN “DUŞEÇKA” KARAKTERİ ss.23-29
ANTON P. CHECKOV’S CHARACTER “DUSHECKA”

Özet | Abstract | Tam Metin |


Remziye Melike ÇETİN  
I. PETRO’NUN ŞAHESERİ: PETERSBURG ss.30-36
PETER I’S MASTERPIECE: ST. PETERSBURG

Özet | Abstract | Tam Metin |


Lyudmila İSAKOVA  
SLAV DİLLERİ SİSTEMİNDE SÖYLENENİN DEĞİŞİMİ ss.37-42
ТРАНСФОРМЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В СИСТЕМЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurzhan ABİSHOV Yaşar YILMAZ, Asan Dosmahanbet SEYDİNBEKULİ,  
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE AİLESEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ ss.43-53
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE AİLESEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Nergiz GAHRAMANLI  
“DANABAŞ KÖYÜ’NÜN ÖYKÜSÜ” HİKÂYESİNDE SOSYAL TENKİT ss.54-62
SOCIAL CRITICISM IN “STORY OF DANABAŞ VILLAGE”

Özet | Abstract | Tam Metin |


Fenüze NURİYEVA Enze HUCİNA  
TATAR DİLİNDEKİ DEYİM VE ATASÖZLERİNDE CİNSİYET STEREOTİPLERİN YANSIMASI ss.63-79
THE REFLECTION OF GENDER STEREOTYPES IN PROVERBS AND IDIOMS OF TATAR LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Meryem ARSLAN  
NABİ'DE TABİP VE TABABET ss.80-97
Physician and Physic in Nâbî's Poems PHYSICIAN AND PHYSIC IN NABI'S POEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mualla Murat NUHOĞLU  
KELOĞLAN VE TASAVVUF ss.98-105
KELOĞLAN AND MYSTICISM

Özet | Abstract | Tam Metin |


Satı KUMARTAŞLIOĞLU  
FATMA ANA ÜZERİNE ANLATLAN EFSANELER ss.106-115
THE LEGENDS TOLD ABOUT "FATMA ANA"

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sebine ABİD  
İSMAİL GASPIRALI'NIN “GÜN DOĞDU” ROMANINDA VÜCUDUNU MİLLETE FEDA ETMİŞ KAHRAMAN DANYAL BEY ÜZERİNE ss.116-126
ABOUT DANYAL BEY, THE HERO WHO SACRIFICED HIMSELF FOR HIS NATION IN THE NOVEL “GUN DOGDU” BY ISMAIL GASPRINSKI

Özet | Abstract | Tam Metin |


Cüneyt DİNLER  
KARS YÖRESİNE AİT MANİLERDEN HAREKETLE MANİLERİN PSİKANATİK YAKLAŞIMLA ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR DENEME ss.127-131
KARS REGION OF MANIA MANIA MOVING FROM THE AN ESSAY ON THE SETTLEMENT WİTH PSİKANATİK APPROACH

Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesrin GÜLLÜDAĞ  
TÜRKLERDE DAMGA GELENEĞİ VE NOGAY TÜRKLERİNİN DAMGALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.132-150
TURKS STAMP TRADITION A STUDY ON THE MARK OF TURKISH AND NOGHAİS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Cem DOĞAN  
KIRIM HARBİ’NDEN I. DÜNYA SAVAŞINA İSTANBUL’DA DİLENCİLİK OLGUSUNA BİR BAKIŞ (1853-1914) ss.151-173
A VIEV CONCERNING THE BEGGARY OHENOMENON IN ISTANBUL FROM CRIMEAN WAR TO THE WORLD WAR (1853-1914)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Kamil KANIPEK İsmail BALIKÇIOĞLU  
KIBRIS’TA BANKALARIN ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZ BANKACILIK DIŞI FAALİYETLERİN KAMUOYU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ss.174-184
IMPACTS OF TODAY’S NON-BANKING ACTIVITIES ON PUBLIC OPINION, OCURRANCE OF THESE ACTIVITIES AND DEVELOPMENT IN CYPRUS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Celil ARSLAN Methiye Gül ÇÖTELİ  
ANADOLU - TÜRK ŞEHRİ TARİHİNDE BAYBURT KENTİ ve ANITSAL (KAMUSAL) YAPI MİRASI ss.185-219
CITY OF BAYBURT AND ITS MONUMENTIAL HERITAGE IN ANATOLIAN TURKISH URBAN HISTORY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri