• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


4 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


Kars  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFigen ATABEY  
MONTERUX KONFERANSI’NDAN İKİNCİ DÜNYA HARBİ’NE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ ss.1-11
TURKISH-SOVIET RELATIONS FROM MONTREUX CONVENTION TO THE SECOND WORLD WAR

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferit YUSUPOV  
TATAR ŞİVE DİLİNDEKİ EMİR, NİYET VE İSTEK KİPLERİ ss.12-50
IMPERATIVE, OPTATIVE MOODS AND MOOD OF INTENTION IN THE TATAR DIALECT LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Aygün Ahmed ORUÇOVA  
RUS EDEBIYATININ SEÇKİN TEMSİLCİLERİ VE CELİL MEMMEDGULUZADE ss.51-55
КЛАССИКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДЖАЛИЛ МАМЕДКУЛИЗАДЕ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Beşir MUSTAFAYEV  
XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA NAHÇIVAN’DA TERÖRLE MÜCADELE ss.56-65
THE FIGHT AGAINST TERRORİSM IN NAKHCHİVAN AT THE BEGINNING OF XX. CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Korhan KORBEK  
TЕКСТ В АСПЕКTЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ss.66-72
TEXT IN THE ASPECT OF PHILOLOGICAL STUDY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Toğrul HALİLOV Yaşar RAHİMOV  
ИСТОРИЯ НАХЧЫВАНИ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ss.73-79
HISTORY OF NAKHCHIVAN CITY IN RUSSIAN SOURCES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent ORAL  
KAĞIZMAN’DAKİ RUS İŞGAL DÖNEMİ KONUT MİMARİSİ’NDEN ÖRNEKLER ss.80-95
THE EXAMPLES OF HOUSES FROM RUSSIAN OCCUPATION PERIOD IN KAĞIZMAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Vedat ÇOBAN  
MAHALLÎ FIKRA TİPLERİMİZDEN YOLYEMEZ NAZMİ ss.96-107
A LOCAL JOKE CHARACTER: YOLYEMEZ NAZMİ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri