• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


3 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı
Kürşat ÖNCÜL

Kars  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenToğrul HALİLOV  
NAHÇIVAN'DAKI ERKEN TUNC ÇAĞI YERLEŞİMLERİNDE BULUNMUŞ KİL HAYVAN FİGÜRLERİ ss.1-10
EARTHENWARE ANIMAL FIGURE DISCOVERED IN MONUMENT BELONG TO EARLY BRONZE AGE IN NAKHCHIVAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


İrade MEMMEDOVA  
İREVAN, NAHÇIVAN, KARABAĞ HANLIKLARININ ARAZBOYU’NDA YERLEŞEN BÖLGELERİ VE NÜFUSU (18. ve 19.YÜZYILLARIN BAŞLARI) ss.11-22
MAHALS AND POPULATION OF THE IRAVAN, NAKHCHIVAN,GARABAG KHANATES LOCATED ALONG THE RİVER ARAZ (XVIII-BEGINNING OF THE XIX CENTURY)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ashraf Mohamed ATTİA  
ЗООСРАВНЕНИЯ В АРАБСКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ ss.23-33
LINGUISTIC-CULTURAL ASPECTS OF ARAB AND KAZAKH NAMES OF ANİMALS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek AYDOĞAN  
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OKURYAZARLIK” DÜZEYLERİ (MALATYA ÖRNEĞİ) ss.34-59
INFORMATION TECHNOLOGIES LITERACY LEVEL OF PRIMARY 8TH GRADE STUDENTS (MALATYA SAMPLE)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Beşir MUSTAFAYEV  
ADRİYATİK’TEN ÇİN SEDDİNE UZANAN NEVRUZ GELENEĞİ ss.60-73
NAWRUZ TRADİTİON EXTENDİNG THE ADRİATİC TO GREAT WALL OF CHİNA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Birol AZAR  
SÖZLÜ GELENEĞİN KURUMSALLAŞMASI: GELENEKTEN GELECEĞE MUSAHİPLİK ÖRNEĞİ ss.74-87
INSTITUTIONALISATION OF VERBAL TRADITION: THE SAMPLE OF "MUSAHIPLIK" (PARTNERSHIP) FROM TRADITION TO FUTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesrin GÜLLÜDAĞ  
BARABA TATARLARININ DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.88-128
A STUDY ON THE LANGUAGE OF BARABA TATARS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemale ASLANOVA  
TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ VE SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU ss.129-145
HEALTH TOURISM AND HEALTH TOURISM LAW IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri