• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


1 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


Kars  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyla KAŞOĞLU  
A.PLATONOV’UN “CAN” ADLI ESERİNDE YENİ DÜZENİN İNSAN VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ss.1-8
THE IMPACT OF NEW ORDER ON PEOPLE AND SOCIETY IN PLATONOV'S WORK "DZHAN"

Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze ÖKSÜZ  
LERMONTOV'UN “ZAMANIMIZIN KAHRAMANI” ADLI ROMANINDA ‘GEREKSİZ İNSAN’ VE KADIN KARAKTERLERİN ÖNEMİ ss.9-17
‘THE SUPERFLUOUS MAN’ AND FEMALE CHARACTERS’ IMPORTANCE IN THE NOVEL OF LERMONTOV NAMED AS "A HERO OF OUR TIME"

Özet | Abstract | Tam Metin |


Yalçın YUNUSOV  
ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ В СИСТЕМЕ МИФОЛОГИЧЕСКИ-РЕЛИГИОЗНОГО УЧЕНИЯ МИРЧИ ЭЛИАДЕ. ss.18-28
PERSON AND TIME IN MYTHOLOGICAL- RELIGIOUS DOCTRINE SYSTEM OF MIRCHI ELIADE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Çulpan ZARİPOVA ÇETİN  
ТИФЛИС В РУССКОЙ ПОЭЗИИ СЕР. 19 – НАЧ. 20 ВВ ss.29-41
TIFLIS IN RUSSIAN POETRY IN MID XIX- BEGIN XX CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Badegül CAN EMİR  
BÜYÜK VATAN SAVAŞININ GÖLGESİNDE RUS EDEBİYATINA BAKIŞ ss.42-49
OVERVIEW TO RUSSIAN LITERATURE IN THE LIGHT OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

Özet | Abstract | Tam Metin |


Firengiz PAŞAYEVA  
ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО ss.50-54
PERSON NAMES IN THE WORKS OF DOSTOEVSKY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramilya Yarullina YILDIRIM Çetin YILDIZ  
EDİGEY DESTANI’NDA HAYVANLARIN FONKSİYONLARI ss.67-77
FUNCTIONS OF ANIMALS IN EDIGEY EPIC

Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat ULUOĞLU SUZAN ULUOĞLU  
ÇAĞDAŞ RUSÇADA GÜZEL ADLANDIRMALAR ss.78-85
EUPHEMISM IN CONTEMPORARY RUSSIAN LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Güzin ÇAYKIRAN  
ERMENİ DİLİNDE SESSİZ HARFLERİN İMLASI ss.86-91
THE SPELLING OF CONSONANTS IN THE ARMANIAN LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Lyudmila İSAKOVA  
ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОГО КОДА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ ВОСПРИЯТИИ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ ss.55-66
SÖZLÜ İFADENİN ALGISINDA DİLSEL KODUN UYGULANMASI SORUNU

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri