• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALINTI SÖZCÜKLERİ KULLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN EXAMINATION ON THE LEVEL OF USE OF LOAN WORDS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHER )

Yazar : İsmail ÇOBAN  Cengiz ALYILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 163-198
    


Özet
Dil eğitimi ve öğretimi yeni nesiller aracılığıyla dillerin devamlılığını, diğer dillerin etkilerine karşı bilinçli olmayı sağlar. Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve öğretiminde de Türkçe öğretmenlerine büyük rol düşmektedir. Özellikle son yüzyılda gelişen teknoloji ve ilerleyen bilim aracılığıyla tüm dünya dillerine olduğu gibi Türkçeye de yeni alıntı sözcükler girmektedir. Bu türdeki sözcükler için yeni nesiller arasında farkındalığın oluşturulması noktasında Türkçe öğretmenlerinin de belli yeterlik ve becerilere sahip olması gereklidir. Bu sebeple Türkçe öğretmeni adaylarının alıntı sözcükleri kullanma düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tarama yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmada Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 322 Türkçe öğretmeni adayına Alıntı Sözcükleri Kullanma Düzeyi Formu uygulanmış ve Türkçe öğretmeni adaylarının özellikle alıntı sözcüklerin hangi dilden alındığını tespit etme, sözcükler arasından alıntı olan sözcükleri belirleme, özel bir isim aracılığıyla Türkçede yer alan alıntı sözcüklerin tespit edilmesi, anlamdan hareketle gerekli yere düzeltme işareti koyma becerisi - â harfi, alıntı sözcüğün anlamını belirleyebilme becerisi, büyük ünlü uyumunun aranmadığı sözcükleri belirleme becerisi ve küçük ünlü uyumunun aranmadığı sözcükleri belirleme becerisi düzeylerine yeterince sahip olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Alıntı sözcük, Türkçe öğretmeni adayı, Türkçe, kullanma düzeyi.

Abstract
Language education and training allows new generations to be conscious of the continuity of languages and the effects of other languages. Turkish teachers have a big role in teaching and teaching Turkish as a main language. Especially in the last century, with the developing technology and progressive science, as in all world languages, there are also new loan words in Turkish. It is necessary for Turkish teachers to have certain competences and skills at the point of creating awareness among the new generations for these kinds of words. For this reason, it is aimed to determine the levels of using loan words by prospective Turkish teachers. In this study which is done by the survey method, a Loan Word Usage Level Form was applied to 322 prospective Turkish teachers who attended Atatürk University Kâzım Karabekir Education Faculty Turkish Education Department and it was determined that prospective Turkish teachers didn’t have enough ability; especially to determine from which language the loan words were taken, to identify the loan words among the words, determine the loan words placed in Turkish by means of a special name, the ability of putting a correction mark to necessary place moving from its meaning- â letter, the ability of determining the meaning of loan word, the ability to identify words that are not searched for palatal harmony and the ability to identify words that are not searched for labial harmony.

Keywords
Loan word, prospective Turkish teacher, Turkish, level of use.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri