• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


REYHANLI ÇERKESLERİNDE EVLİLİK
(MARRIAGE IN REYHANLI FRAMES )

Yazar : Hüseyin Kürşat TÜRKAN  Ayşe ÇELİK KAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 186-200
    


Özet
Her canlının çoğalarak neslini devam ettirmesi yaratılışının bir gereğidir. Canlıların en mükemmeli olan insan da bu gerekliliği evlilik yoluyla gerçekleştirmektedir. Evlilik, aile hayatının kurulmasına dair hayatta atılan en önemli adımlardan ve hayatın dönüm noktalarından biridir. Aile, toplumsal hayatın çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu çekirdeğin oluşması, evlenme olgusu ile meydana gelmektedir. Evlilik, insan ömründe “geçiş dönemleri” olarak bilinen doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden süreçlerden biridir. Aile çatısını oluşturan evlenme biçimleri toplumun; değer yargılarına, sosyal ve ekonomik yapısına, kültürel değerlerine, milli kimliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Sosyo-kültürel değişimlerin sık görüldüğü Hatay ilinde tanışarak evliliğin yanı sıra gelenekselliğin ağır bastığı ilçe ve köylerinde farklı evlenme biçimlerine de rastlanılmaktadır. Söz konusu bu farklılık birçok etnik grubun harmanlanıp kendi etnik kimlik ve kültürlerini yaşatmaya çalışmasındandır. Bu etnik kültürlerden birisi de Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Çerkeslerdir. Çerkesler de evlilik olgusu, evlilik öncesi hazırlıklar, düğün ve düğün sonrasında gerçekleştirilen kendi kültürlerine özgü gelenek üzerine kuruludur. Reyhanlı Çerkeslerinde kültürel kimliklerinin içerisinde diğerlerine göre daha geniş yelpazeye sahip olan evlilik geleneğin devamlılığı söz konusu olduğunda ilk akla gelenlerdendir. Çerkeslerde evlilik kurumu, aile terbiyesi, “kaşenlik” ve akraba dışı evlilik son derece önemlidir. Biz bu makalede, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ikamet eden Çerkes kollarından; “Şapsığ, Abzah, Ubıh, Kabartay” hakkında bilgiler verdikten sonra Reyhanlı’da etnik bir gruplardan biri olan Çerkeslerin “evlilik öncesi, evlilik anı, evlilik sonrası” durumlardaki olguları saha çalışması ve mülakat yöntemi kullanılarak kaynak kişilerden elde ettiğimiz verileri bilimsel bir metot ve teori bağlamında ele alıp inceleyeceğiz. Böylelikle Reyhanlı Çerkeslerinin kültürel bağlamdaki evlilik süreçlerinin kimlik kodları belirlenerek söz konusu uygulamaların ne derece devam ettirildiği ya da kaybedildiği tespit edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Çerkes, Hatay/Reyhanlı, Evlilik, Kaşenlik, Thamade, Zexes.

Abstract
It is a necessity for every living being to multiply and continue its generation. The human being, who is the most perfect of creatures, realizes this necessity through marriage. Marriage is one of the most important steps taken in the life of family life and one of the turning points of life. Family is the core of social life. The formation of this nucleus, with the phenomenon of marriage has occurred. Marriage is one of the processes that begin with the birth known as “transition periods” in human life and continue until death. The forms of marriage that constitute the family roof differ according to values of society, social and economic structure, cultural values, national identities. In Hatay, where socio-cultural changes are seen frequently, different forms of marriage are observed in the districts and villages where tradition is prevalent in addition to marriage. The difference is that many ethnic groups try to blend in and live their own ethnic identity and culture. One of these ethnic cultures is the Circassians who lived in Reyhanli district of Hatay. Circassians are also based on the marriage phenomenon, pre-marital preparations, the tradition of their own culture after the wedding and after the wedding. In the Circassians of Reyhanlı, the marriage tradition, which has a wider range of cultural identities than the others, is one of the first to come to mind when it comes to continuity. Marriage institution in Circassians, family manners, “kinship” and non-relatives marriage is extremely important. In this article, after giving information about “Şapsığ, Abzah, Ubih, Kabartay” from the Circassian branches in Reyhanli district of Hatay, Circassians, one of the ethnic groups in Reyhanli, will be examined and analyzed in the context of a scientific method and theory of data obtained from the source using field study and interview method. Thus, the identity codes of the Reyhanli Circassians in the cultural context of the marriage process will be determined and the degree of continuity or loss of these practices will be determined.

Keywords
Circassian, Hatay/Reyhanlı, Marriage, Kasenlik, Thamade, Zexes.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri