• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İRAN’IN IRAK’A YÖNELİK DIŞ POLİTİKASI: İDEOLOJİ VE REALİZM ARASINDA ÜÇ SAVAŞIN ANALİZİ
(IRANIAN FOREIGN POLICY TOWARDS IRAQ: AN ANALYSIS OF THREE WARS BETWEEN IDEOLOGY AND REALISM )

Yazar : Duygu Dersan ORHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 390-406
    


Özet
İran’ın Irak’la olan ilişkileri son on beş yılda çatışmadan işbirliğine doğru bir değişim yaşamıştır. 1980-1988 yılları arasında savaşan iki komşu, bugün stratejik işbirliği içerisindedir. İran, Irak siyaseteindeki en önemli dış aktörlerden birisi olarak görülmektedir. Bu durumda şüphesiz ki, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgal ederek, Saddam rejimini devirmesi ve Irak'ın merkezinde Şii ağırlıklı bir yönetimin kurulması etkili olmuştur. İran'ın 1979 İslam Devrimi'nden bu yana ideolojik bir devlet olduğu ve Irak'a yönelik politikasının temel belirleyicisinin de Irak'taki Şii gruplar olduğu düşünülmektedir. İran’ın Irak’ta çeşitli Şii gruplarla olan ilişkileri, Irak’ın Amerikan işgali sonrasında girdiği dönüşümle birlikte derinleşmiştir. Bu makale, İran'ın Irak'a yönelik politikasını 3 savaş döneminde; İran-Irak Savaşı (1980-1988), Körfez Savaşı (1990-1991) ve Irak Savaşı (2003) incelemektedir. Çalışma, İran'ın Irak'a yönelik politikasında her dönemde hem realist hem de ideolojik unsurlar olduğunu ancak bunların ağırlığının dönem dönem değiştiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, İran'ın Irak'a yönelik politikasında kullandığı Şii unsurunun temellerinin sadece ideolojik olmadığı, stratejik ve ulusal çıkarlarını muhafaza etmede bir araç olarak kullanıldığı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
İran, Irak, dış politika, ideoloji, realizm

Abstract
Iran’s relations with Iraq have shifted from conflict to cooperation in the last fifteen years. Two neighbors who fought between 1980 and 1988 are in strategic cooperation today. Iran is regarded as one of the most dominant external actor in Iraqi politics. Toppling of the Saddam regime by the American intervention in 2003 and the establishment of a Shiite-dominated administration in the center of Iraq contributed to that process. It is thought that Iran has been an ideological state since the Islamic Revolution of 1979 and the main determinant of its policy towards Iraq is the Shiite groups in Iraq. Iran’s relations with certain Iraqi Shiite groups have deepened with the transformation of Iraq after American intervention. In this article, Iran's policy towards Iraq is examined during three wars; the Iran-Iraq War (1980-1988), the Gulf War (1990-1991) and the Iraq War (2003). The study reveals that Iran's policy towards Iraq is both realistic and ideological in every period, but that their weight changes from time to time. In this context, it is considered that the foundations of the Shiite element used in Iran's policy towards Iraq are not only ideological, but also as a means of preserving its strategic and national interests.

Keywords
Iran, Iraq, foreign policy, ideology, realism
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri