• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AVRUPA'DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DİNAMIK BAĞLANTILAR
(THE DYNAMIC LINKS BETWEEN, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN THE EUROPEAN )

Yazar : Tuncer GÖVDELİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 407-427
    


Özet
Bu belge, 19 Orta ve Doğu Avrupa ülkesini yıllık veriler kullanılarak 1995 ile 2017 dönemi için doğrudan yabancı yatırımlar, turizm gelirleri, dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi araştırmıştır. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Kısa dönem nedensellik analizi sonuçlarına göre; turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasında ve dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Ayrıca ekonomik büyüme doğrudan yabancı yatırımların nedenselidir. Uzun dönem nedensellik analiziz sonucuna göre ekonomik büyüme ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında çift yönlü nedensellik vardır. elde edilen bulgulara göre, doğrudan yabancı yatırımlar, turizm gelirleri ve dışa açıklık ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğinden, politika yapıcıların alacakları kararlarda bunlara dikkat etmesi gerekmektedir. Politika yapıcıların ekonomik büyümeyi hızlandırabilmesi için daha fazla doğrudan yabancı yatırımların ülkeye gelmesi için teşvikte bulunması gerekmektedir. Yatırımların, politik ve ekonomik istikrarı olan ülkelere kayacağı varsayıldığından, politika yapıcıların bu olguyu göz ardı etmemesi gerekmektedir. Yabancı yatırımları ülkeye çekme politikalarının devreye girerek, ekonomik büyümeye katkı sağlanması ve ekonomik değişkenliğin en aza indirgenmesi hedeflenmelidir. Turizme yapılacak yatırımların dikkatli seçilmesi, gelecek turist sayısını doğrudan etkileyecektir. Bu yüzden politika yapıcıların yatırımcılar ile birlikte çalışması gereklidir.

Anahtar Kelimeler
Doğrudan Yabanci Yatirimlar, Turizm, Dişa Açiklik, Ekonomik Büyüme, Avrupa Ülkeleri.

Abstract
This document explores the cointegration and causality relationship between foreign direct investments, tourism revenues, trade openness and economic growth in 19 Central and Eastern European countries for the period of 1995 - 2017, using annual data. A cointegration relationship was found between the variables. Based on the results of the short-term causality analysis, a two-way causality between tourism revenues and economic growth, and between trade openness and economic growth were identified. Moreover, economic growth was the causality of foreign direct investments. According to the long-term causality analysis, there is a two-way causality between economic growth and foreign direct investments. Since the findings indicate that direct foreign investments, tourism revenues and trade openness affect economic growth positively, policy makers need to pay attention to this in their decisions. Policy makers need to encourage more foreign direct investments to come into the country to accelerate economic growth. Since it is assumed that investments will flow to countries with political and economic stability, policy makers should not ignore this issue. The objective should be to provide contributions to economic growth and minimize economic volatility by introducing policies to attract foreign investments to the country. The careful selection of the investments in tourism will directly affect the number of tourists to come. That is why policy makers should work with investors.

Keywords
Foreign Direct Investments, Tourism, Trade Openness, Economic Growth, European Countries.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri