• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ERMENİ DİLİNDE SESSİZ HARFLERİN İMLASI
(THE SPELLING OF CONSONANTS IN THE ARMANIAN LANGUAGE )

Yazar : Güzin ÇAYKIRAN    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 86-91
5836    5184


Özet
Ermeni Alfabesi, M.S. 5’inci yüzyılda din adamı Mesrob Maşdot’un öncülüğünde meydana getirilmiştir. Birçok alfabeden yararlanılmak suretiyle oluşturulan Klasik Ermenice, 36 harften oluşan bir sistem olarak türetilmiştir.Ermenice Hint-Avrupa dil grubuna ait olup alfabesine daha sonra O (?), F (?) ve YEV (??) harfleri de eklenerek 39 harften oluşmuştur. Uzmanlar, Ermeniceyi üç döneme ayırmaktadır; V-XI. yüzyıl arası eski dönem, XII-XVII. yüzyıl arası orta dönem, XVIII. yüzyıldan sonraki dönemde yeni dönemdir. Grabar olarak ifade edilen klasik Ermenice, kilise dili olarak varlığını devam ettirmektedir. Aşharabar yani çağdaş Ermenice ise, Doğu Ermenice ve Batı Ermenice olarak iki lehçeye ayrılır. Çağdaş Ermenicede 39 harf vardır. Bu harflerden 38’i birbirini takip eden harflerdir. 39’uncu harf ise bu sıranın dışında bulunan birleşik harf olan “?” (yev) harfidir. Bu makalenin amacı; Ermeni dilinde sessiz harflerin imlası ve telaffuzu hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler
Harf, Alfabe, Ermenice, Doğu Ermenice, Batı Ermenice.

Abstract
The Armenian Alphabet is formed at 5? ? B.C. by the leadership of St. Mesrob Mashdot. Classical Armenia Alphabet, formed by the combination of many different alphabets, is a system of 36 letters. After words, the Armenian Alphabet from with the addition of the letters O (?), F (?) ve YEV (??). Experts define Armenian language at three time period. The ancient period between 5-11? ? centuries, the middle period between 11-17 ? ? centuries and the new period. After 18 ? ? century till now. Classical Armenian defined as Grabar, still survives as the language of the church. Asharabar, which means modern Armenian is

Keywords
Letter, Alphabet, Armenian, the Eastern Armenian, the Western Armenian,
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri