• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İNGİLİZ DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETİNİN HİNDİSTAN´I İŞGAL SÜRECİ
(BRITISH EAST INDIA COMPANY'S OCCUPATION PROCESS IN INDIA )

Yazar : Hüseyin GÜNARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 87-102
    


Özet
İngiliz Doğu Hindistan Şirketi doğunun en önemli ülkelerinden birisi olan Hindistan´ı İngilizlerin bir kolonisi haline getirmiştir. Yaklaşık 250 yıl süre ile İngiliz kraliyeti adına hareket eden şirket bu süre zarfında Hindistan gibi büyük bir ülkeyi yönetmiştir. Hindistan´da ilk olarak yardımcı müttefik sistemini uygulayan şirket daha sonra direkt olarak işgal sürecine girerek ülkeyi ele geçirmiştir. 1857 yılındaki Hint isyanı ile yetkileri kaldırılan şirket İngiltere´nin zamanın en büyük devletlerinden birisi haline gelmesinde önemli bir payı vardı. Doğunun kapılarını İngilizlere açan bu önemli şirketi konu alan çalışmamız da onların Hindistan'ı ele geçirme sürecini ele almaktadır. Doğu Hindistan şirketinin Hindistan gibi büyük bir ülkeyi nasıl ele geçirdiğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma ile şirketin yıllar içinde ilk olarak yardımcı müttefik sistemi olarak adlandırılan yerel prens ve krallar ile anlaşarak diğer düşmanlarını yendiği tespit edilmiştir. Bir sonraki aşamada ise kontrol altına alınan krallıkların tamamen işgal edildiği belirlenmiştir. Düşmanlarına karşı İngiliz Doğu Hindistan şirketi ile anlaşma yoluna giden yerel güçlerin dahi İngilizlerin işgal girişiminden kurtulamadıkları ortaya çıkarılmıştır. Şirketin tek hedefinin doğunun zenginliklerini İngiltere´ye aktarmak olduğu, bu amaçla karşısına çıkabilecek bütün güçleri yok ettiği anlaşılmıştır. Sömürü düzeni üzerine kurulu bir sistem kuran İngiliz şirketin Hint halkının iyi yönetilmesi ile ilgilenmediği gibi 250 yıl gibi uzun bir süre Hint halkının gerek yerel Hint krallarından gerekse İngilizler tarafından hor görüldüğüne dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, Koloni, Yardımcı Müttefik Sistemi

Abstract
The British East India Company has made India, one of the most important countries of the East, a colony of the British. For about 250 years, the company, acting on behalf of the British kingdom, managed a large country like India during. In India, the company first implemented the allied system and then entered the occupation period to took over the country. The company, was abolished with the Indian rebellion in 1857, had an important role in making Britain one of the greatest states of the time. This study deals with the process of taking over India by this important company that opens the doors of the East to the British. It is aimed to determine how East India has acquired a large country like India. With the study, it was found that the company overwhelmed the other enemies by agreeing with the local prince and kings, which was called the allied system. In the next stage, In the next stage, it was determined that the kingdoms were completely occupied. It has been found that even the local forces that went to the agreement with the British East India against their enemies could not escape the British invasion attempt. It was understood that the company's only goal was to transfer the riches of the East to England, destroying all the forces that could confront it for this purpose. The British company, which established a system based on exploitation, was not interested in the good management of the Indian people, but it was noted for a long time that the Indian people were despised by the local Indian kings and the British.

Keywords
British East Indian Company, Colony, Subsidiary Alliance
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri