• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KAFKASYA, RUMELİ VE LÂDİK ÜÇGENİNDE; ÇERKES MUHACİRLERİ
(CAUCASİA IMMİGRANTS İN CİRCASSİAN RUMELİA AND LÂDİK TRİARİGLE )

Yazar : Selim ÖZCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 437- 472
    


Özet
Çerkesler, Çarlık Rusya’nın tarihi emellerine ulaşmak amacıyla takip ettiği siyasetine karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesini kaybetmeleriyle, anayurtları Kafkasya işgaline uğradı. Hâkimiyet altına girmeyi kabullenmediklerinden, Çarlık rejimi tarafından anayurtlarından kitlesel zorunlu muhacerete, yani sürgüne tabi tutuldular. Osmanlı sultanını dünyevi lider olarak tanıdıklarından, Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli topraklarına hicret edip iskân ettirilerek, Osmanlı vatandaşı oldular. 93 Harbinde Osmanlı ordusu saflarında, tekrar Çarlık Rusya’ya karşı Kafkasya ve Rumeli cephelerinde mücadele ettiler. Osmanlı Devletinin iki cephede de yenilmesi üzerine Çerkesler hem anayurtları Kafkasya’dan hem de sürgün edilerek iskân olundukları, Rumeli topraklarından ikinci defa sürgün edildiler. Rumeli’den muhaceret eden Çerkes muhacirlerinden olan ve iskân ettirilmek üzere Anadolu’da, Amasya Lâdik’e gönderilen Çerkeslerin, Atatürk Kütüphanesi yazmalar kataloğun da kayıtlı olan ve muhacirlerin künyeleri ile nüfuslarının yazılı olduğu defteri çalışmamızda açıklayıp, değerlendireceğiz. Muhacir komisyonu tarafından, 99 hane ve 384 nüfustan oluşan Çerkes muhacir kafilesi Lâdik’e tabii köylere ve köylere bağlı olarak oluşturulan mahallelere iskân ettirildiler. Buralarda kalcı olarak iskân olunan muhacirler, hem yöneticiler hem de yerleşik bölge insanı tarafından içtenlikle kabul gördüler. Böylece iki defa zorunlu olarak sürgüne tabi tutulan Çerkes muhacirleri, bu süreçlerde yaşadıkları onca sıkıntı ve olumsuzluklardan sonra hayatlarını devam ettirebilecekleri yeni bir yurda sahip olurken, yerli halk tarafından da sevgi ile karşılandılar. Türk milletinin bir parçası olarak da, milli birlik ve bütünlük içerisinde varlıklarını sürdürdüler.

Anahtar Kelimeler
Çerkes, Rumeli, Lâdik, Muhacir, İskân, 93 Harbi

Abstract
After having lost their struggle about independence against Russia that wanted to reach their historical desire, the homeland of Circassian was invaded by the Russian forces. As they could not accept to live under the administration of Russia, Circassians were exiled from their homeland by the Russian Goverment. In those years the Circassian people admitted the Ottoman Sultan as a leader of the world and they decided to migrate to Anatolia and Rumelia. After the migration they were settled in those lands and became the citizens of the Ottoman Empire. During the 93 War, they joined the Ottoman Army and fought against Russian forces in Rumelian and Caucasian fronts. When the Ottoman forces were defeated in both fronts, the Circassians were exiled both from Caucasia and Rumelia for the second time where they were settled. In this study, we will explain and evaluate the registrated demographic book of Circassians which were recorded in Atatürk Library about their exile from Rumelia and then settled in Amasya Lâdik. Circassian immigrant group including 99 houses and a population of 384 was settled in villages of Lâdik and districts formed as connected to villages by immigrant commission. Immigrants who settled here permanently were sincerely welcomed by both rulers and the local people of the area. Thus, while Circassian immigrants, who were subject to exile mandatorily twice, had a new country they could continue their lives after so many problems and negations they experienced in these processes, they were also welcomed with love by the native people. As a part of Turkish nation, they continued their existence in national unity and integrity

Keywords
Circassian, Rumelia, Lâdik, Immigrant, Settlement, 93 War
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri