• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ALEVİLİĞİN İBADET BİÇİMİ OLAN SEMÂHLARIN TAŞIDIKLARI İÇSEL ANLAMLARA GENEL BİR BAKIŞ
(A GENERAL LOOK TO THE INTERNAL MEANINGS OF WHIRLS WHICH ARE THE WAY OF PRAYING OF ALEVIS )

Yazar : Mehmet DÖNMEZ  Hasan ÇELİK Seda KIRTEKE  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 220-233
475    836


Özet
Aleviliğin temel ibadeti kabul edilen cemler, hem dinî hem de sosyal hayatın birleşme noktasıdır. Birey, sosyal hayatta ki davranışlarının karşılığını bu dinî (ilahî) mecliste görür. Cemler, Alevi toplumunun manevi mahkemeleri olmalarının yanı sıra birer ‘arınma meclisi’ olarak da işlev görürler. O meclis, ilahî sırra erişme anlamında kişinin kendi Miracını da ifade eder. Talip, üzerinde kul hakkı veya dünya kaygısı taşıdığı için tasavvufi anlamda ‘ölü’ kabul edilir. Ceme gelen talip, orada Hak-Muhammed-Ali Divanı önünde ve Mürşit huzurunda dâra durur ve o mecliste bulunanların önünde yargılanır. Bu manevi yargılama sonucunda ise üzerindeki kul hakkından veya dünyalık arzularından feragat eder. Böylece ceme ölü gelen bir talip yeniden arınmış ve diri bir şekilde gündelik yaşamına tekrar döner. Gelenek içerisinde ‘Ceme ölü gelen diri döner’ sözü bu hâli ifade etmek için kullanılır. Semâhlar da Aleviliğin temel ibadeti olarak kabul edilen cemlerin bir bölümünü ifade eden ve ilahî âşkla yapılan ibadetlerdir. Alevilikte semâhların bu kutsalliyetleri asla göz ardı edilemez ve cem meclisleri dışında da semâhların dönülmesine olumlu gözle bakılmaz. Teolojik kökenini Kırklar Meclisi Menkıbesine dayandıran semâhların, ilk olarak Hz. Muhammed’in Hz. Ali ve Kırklar Meclisinin mensuplarınca dönüldüğüne inanılmaktadır. Bu kutsiyet tarihsel süreçten günümüze taşınarak yaşatılmış ve semâhların ilahî bir aşkla dönülmesi edebi bir eylem olarak hayat bulmuştur. Yörelere göre farklı enstrümanlarla dönülen semâhlar, yine yörelere özgü içsel dönüşler veya hareketler taşımaktadırlar ve kendine özgü bu yöre isimleriyle de anılmaktadırlar. Bu gerekçelerle, bu müşterek çalışma da Alevilik inancındaki semâhların taşıdığı tasavvufi anlamları açıklamayı ilke edindik ve semâhların ilâhî manalarından kimi örnekleri de siz araştırmacılara ulaştırabilmenin gayretini taşıdık. Semâhların ilahî değerlerinin anlaşılmasına katkı sunmayı da bir başka husus olarak ifade etmemiz gerekiyor.

Anahtar Kelimeler
Alevilik, cem, ibadet, semâh, ilahî âşk

Abstract
Cems, which are accepted as the main of Alevism, are the commissure of religious and social life. The individual sees the response of his/her actions in social life in this religious (divine) gathering. In addition to being the spiritual courts of Alevi society, Cems also act as a purification council. That assembly also refers to one's own ‘Miraj’ in the sense of accessing the divine secret. The Pretender is considered as dead in mystic way because he has rightful share or has worries about the world. The pretender, who came to Cem, stays as Dar in front of Hak-Muhammad-Ali Divan and before the Mürşit (Guide) and is tried before those found in that gathering. As a result of this spiritual judgment, he renounces his rightful share or his worldly desires. Thus, the pretender, who came as dead to the cem, returns to his daily life alive and re-purified. ‘The one who came dead to the cem returns alive’ phrase in tradition is used to express this state. Whirls are the worships of divine love that expresses a part of the cems which are considered to be the basic worship of Alevism. These blessings of the whirls in Alevism can never be ignored and they are not positively viewed with the turns of the whirls other than the cem gatherings. The theological origins of the legends relating to the assembly of forty-one, the first prophet. The Prophet Mohamed. Of the forty Ali and the members of the council returned by it is believed. This Holiness has been kept alive by moving from the historical period to the present day and the one that wants to return to action as the divine love of a literary life. The one turn with different instruments according to regions, regions that are specific and unique to this region again carry the names of internal rotations or movements are also Therefore, in this joint study, we adopted the principle of explaining the mystical meanings of the whirls of the Alevi faith and have carried the effort to convey to you the researchers that the divine meaning of some examples of the whirls. To contribute to the understanding of the values of the one divine, we need to express it as an issue.

Keywords
Alevism, cem, worship, whirl, divine love
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri