• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MAHALLÎ FIKRA TİPLERİMİZDEN YOLYEMEZ NAZMİ
(A LOCAL JOKE CHARACTER: YOLYEMEZ NAZMİ )

Yazar : Vedat ÇOBAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 4
Sayfa : 96-107
4457    5426


Özet
Fıkralar, Türk milletinin mizah anlayışını yansıtan toplum ve insan ilişkilerini ortaya koyan anlatılardır. Ait olduğu toplumun espri anlayışı, töresi, düşünce şekli, yaşam tarzı ve eksik noktaları hakkında bilgi verir. Sözlü halk kültürü açısından zengin bir yapıya sahip olan Elazığ ve çevresi, fıkralar konusunda önemli bir yere sahiptir. Mahallî fıkra tipi olarak değerlendirebileceğimiz şahısların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Çalışmamıza konu olan Yolyemez Nazmi de renkli kişiliğiyle, kendine has kılık kıyafetiyle, başından geçen sıradan olaylara vermiş olduğu ilginç tepkilerle mahallî bir tip olarak karşımıza çıkmaktadır. Makalemizde, Yolyemez Nazmi’nin Elazığ’da derlediğimiz on dokuz fıkrasına ve özelliklerine yer verdik.

Anahtar Kelimeler
Fıkra, mahallî fıkra, Yolyemez Nazmi, halk kültürü.

Abstract
ABSTRACT Jokes are narratives that reflect sense of humour of Turkish nation and society and human relations. It gives information about the sense of humour, customs, way of thinking, lifestyle and missing points belongs to the nation. Elazığ and its district which has a rich structure in terms of verbal folk culture has an important role about the jokes. There are many number of persons accept as local joke types. The person who is the subject of this study, Yolyemez Nazmi is a local joke character with colored personality, own unique dress and his interesting responses that he gives to ordinary events. In this article, we have adverted nineteen jokes of Yolyemez Nazmi collected from Elazığ province and his characteristics.

Keywords
Joke, local joke, Yolyemez Nazmi, folk culture
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri