• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BARABA TATARLARININ DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A STUDY ON THE LANGUAGE OF BARABA TATARS )

Yazar : Nesrin GÜLLÜDAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 88-128
4419    3501


Özet
Baraba Tatarlarının yaşadıkları bölge, Rusya’da Novosibirsk ilinin sınırları içerisindedir. İklim şartları ve coğrafya itibariyle, yeryüzünün yaşanması en zor bölgelerinden biri olan Sibirya’nın sakinlerinden olan Baraba Tatarlarının nüfusları, 1980’li yılların başında 8000 kişi olarak gösterilmiştir. Baraba Tatarları önceleri Şamanizm inancına bağlı iken, 18. yüzyıldan itibaren İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır. Avcılık, balıkçılık, hayvan yetiştiriciliği, tarım ve küçük el sanatları başlıca geçim kaynakları arasındadır. Baraba Tatarlarının orta ve genç kuşağı Rusça ve Tatarca’yı kullanırken, Baraba Tatarcası daha çok yaşlı kuşak tarafından bilinmektedir. Baraba Tatarcasında, Tatarca Başkurtça ve Kazakça etkisinin yanı sıra, Kıpçak lehçelerinin özelliklerine de rastlanır. Bu çalışmada, Baraba Tatarları ve onların dil özellikleri üzerinde durulmuştur. L. B. Dimitreva 1950 yılında, Barabaların yaşadığı, Krupkaevka, Kusyukeevka, İngildinka köylerinden folklor malzemeleri derlemiştir. Bu çalışma, Dimitreva’nın derlediği mevcut malzemeden hareketle ses bilgisi ve şekil bilgisi olmak üzere, metne dayalı bir gramer çalışmasıdır. Ayrıca metindeki kelimelerden oluşan bir sözlük çalışmanın sonuna eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Baraba Tatarcası, sözvarlığı, Baraba Tatarları, ses bilgisi, şekil bilgisi

Abstract
Baraba Tatars live in Novosibirsk in Russia. The population of Baraba Tatars was about 8000 in 1980 because Siberia, the region they live has many climatic and geographical difficulties. Baraba Tatars’ religion was Shamanism, and they had began to convert into Islam since eighteenth century. Their livelihoods are hunting, fishing, livestock raising, farming and handicrafts. While middle age and young generation speak Russian and Tatar language, Baraba Tatar language is used by older generation. In Baraba Language, as well as Tatar, Bashkir and Kazakh languages, some characteristics of Kypchak language are found. In this study, Baraba Tatars and the characteristics of their language are discussed. L. B. Dimitreva collected some folkloric materials in 1950 from some villages in which Barabara Tatars lived such as Krupkaevka, Kusyukeevka, İngildinka. This study is a text-based phonetic, morphological and grammatical study based on materials collected by Dimitreva. Besides a voculary is enclosed based on the words used in the text

Keywords
Baraba Tatar language, vocabular, Baraba Tatars, phonetics, morphology
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri