• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ISPARTA İLİNDE EV DIŞI GIDA TÜKETİM TERCİHLERİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(HOME DELIVERY FOOD CONSUMPTION PREFERENCES IN ISPARTA: AN APPLICATION ON THE STUDENTS OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY )

Yazar : Selim Adem HATIRLI  Asena Gizem YİĞİT  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 412-424
423    500


Özet
Hızlı tüketim endüstrisinin ve pazarlama faaliyetlerinin teknolojik gelişmeler ile hızlı kat ettiği yolun Türkiye’ye yansıması; özellikle eve sipariş alışkanlıkları açısından son 20 senedir gözle görülür şekilde değişmesi olmuştur. Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan zaman kısıtı, gelişen üretim teknolojileriyle beraber toplumsal yapıda da değişikliklere sebebiyet vermiştir. Uluslararası rekabet ve buna bağlı ortaya çıkan daha fazla üretim çabası, bilgi toplumuna dönüşen sosyal yapı neticesinde ortaya çıkan, kadının toplam işgücünde daha fazla yer alma durumu, insanların yeme-içme süresine dahi yansıyan çalışma zorunluluğu, toplumu daha pratik ve daha hızlı alternatifler bulmaya yöneltmiştir. Bu çalışmada insanların fast food alışkanlıkları ve ev dışı gıda tüketiminin altında yatan sosyo-ekonomik faktörlerin belirlenebilmesi amacıyla, Süleyman Demirel Üniversitesinde 359 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek anket yöntemi uygulanmış ve yatay kesit verileri oluşturularak Logit modeliyle tahmin edilmiştir. Oluşturulan modelde yer alan eve gıda siparişi bağımlı değişken; cinsiyet, kaçıncı öğretimde okuduğu, fast food tercih durumu, öğrencinin aylık gıda harcaması, vücut kitle endeksi, ev dışı gıda tüketimine yönelik kampanyalar ve evde yapamadığı yiyecekleri dışarıdan sipariş etme imkanı ile ailesinin yaygın olarak ikamet ettiği yer ise açıklayıcı değişkenler olmuştur. Anket çalışması sonuçlarının analizine göre, ankete katılan öğrencilerin ortalama toplam geliri 1082.41 TL, ortalama gıda harcaması 408.42 TL ve ortalama eve gıda sipariş harcaması 56.03 TL’dir. Ayrıca gıda harcamasını toplam gelirdeki payı %38 iken, eve gıda siparişi harcamasının ortalama gıda harcaması içindeki payı %14 olmuştur. Gıda harcamasının gelirdeki payının, düşük gelir grubundan yüksek gelir grubuna doğru azalmakta olduğu bulgusu beklentilerle uyumludur. Ekonometrik modelin ana sonuçları, fast food tüketim alışkanlığının ve evde hazırlanamayan yiyeceklerin temininin mümkün olmasının, öğrencilerin ev dışı gıda tercihinde en önemli iki faktör olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Ev Dışı Gıda Tüketimi, Fast Food Tüketimi, Eve Teslim Sipariş, Logit

Abstract
Reflection of fast consumption industry and marketing services’ rapidly emerging development on Turkey has been realized as the change in the habits of home delivery system in the last 20 years. Especially time constraint, arised after Industrial Revolution has made great changes on society besides of production technologies. International competition and the instinct of producing more came with it, women’s participation in labor force, the working obligations of people which have made changes on dietary habits appeared because of the social construction transformation to information society has forced people to find more practical and fast alternatives. In this study, a face to face survey was utilized with 359 students in Süleyman Demirel University and data was estimated with logit model by using cross section data analysis for specifying socio-economic factors of fast food and out of home food consumption habits. While the home delivery order variable which involved in the established model is dependent variable; gender, situation of daytime/evening education, fast food preference status, monthly food expenditure of student, body mass index, campaigns for non-home food consumption, the possibility of order for foods which can not be prepared at home and the place where the family of student is widely resident are independent variables. According to the results of the analysis, the average total income of the students participated the survey is 1082.41 TL, the average food expenditure is 408.42 TL and the average home delivery order expenditure is 56.03 TL. In addition, while the share of food expenditure in total income is 38%, the share of home delivery order expenditure in average food expenditure is 14%. The finding that the share of food expenditure in income is decreasing from low-income group to the high-income group is in line with our expectations. The main results of the econometric model showed that fast food consumption habit and availability of foods which can not be prepared at home are the two most significant factors affecting student’s choice on home food delivery choice.

Keywords
Key Words: Food Consumption, Fast Food Consumption, Home Delivery Order, Logit
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri