• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKÇE VE ALMANCA’DAKİ KÖPEK İLE İLGİLİ DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRMASI
(COMPARISON OF PHRASES RELATED TO DOGS IN TURKISH AND GERMAN )

Yazar : Yılmaz YEŞİL  Muhammet KOÇAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 1102-1112
412    799


Özet
İnsanlar; duygularını ve düşüncelerini karşılıklı olarak birbirlerine aktarmak için dil gibi bir iletişim aracına başvururlar. Bu iletişim aracı insanların başvurduğu ilk araç olarak kabul edilebilir. Dil aracılığıyla insanlar düşüncesini ve kararlarını uygun zamanda ve yerinde ifade etmektedirler. Dil ve kültür kavramları birbirinden ayrı düşünülemez. O derece iç içe iki unsurdur ki adeta birbirini tamamlayan bir bütündür. Dil kültürün taşıyıcısı; kültür de dile kaynaklık eden önemli bir rezerv alanıdır.(Göçer, 2012: 55) Bir milletin kültürü gibi birçok değerler yüzyıllardır kelimelerde, deyimlerde kalıplaşarak dil hazinesine aktarılmaktadır. Deyim bir kavramı, bir durumu ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümcedir.(Aksoy, 1995: 52) Bir başka tanımla ile deyim; çokluk gerçek anlamı dışında kullanılarak ifadeyi zenginleştiren, iki veya daha fazla kelimeden meydana gelen kalıplaşmış söz dizisidir.

Anahtar Kelimeler
Almanca, Türkçe, Köpek, Deyim, Kültür

Abstract
People refer to a means of communication, such as language, to transfer their feelings and thoughts to each other. This communication tool can be regarded as the first tool that refers to people. Through language, people express their thoughts and decisions at the appropriate time and place. The concepts of language and culture cannot be considered apart. There are two elements that are so intertwined that they are almost complementary. Language is an important reserve area of culture and culture is a source of language.(Migrant, 2012: 55)) Many values, such as the culture of a nation, have been molded in words for centuries and are transferred to the language Treasury. The term is a phrase or phrase that refers to a situation in either an appealing expression or in a specific structure and has a meaning that is distinct from the true meaning of most.(Aksoy, 1995: 52)) In another definition, the expression is a stereotyped sequence of two or more words that enrich the expression with the exception of the true meaning of the multiplicity.

Keywords
German, Turkish, Dog, Idioms, Culture
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri