• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SANAT ESERİNİN KENDİNDEN BAŞKA REFERANSI YOK MUDUR?
(ISN’T THERE ANY OTHER REFERENCE TO THE ARTWORK APART FROM ITSELF? )

Yazar : Ayşe Nur İPEK  Seniha Ünay SELÇUK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 898-908
683    986


Özet
Günümüzde sanatçıların bir üretim biçimi olarak, başkalarının yapıtlarını yeniden üretme, dönüştürme ya da kendine mal etme yoluyla kullanmaları sıklıkla karşılaşılan bir durum olmuştur. Bu makale, bu üretim biçimi örnekleriyle sanat yapıtının özgünlüğünü sorgulamayı hedeflemiştir. Temel olarak “sanat eserinin kendinden başka hiçbir referansı yok mudur” sorusu üzerinden şekillenmiştir. Sanat eserinin oluşum sürecinde sıfır düzeyinde bir başlangıç mümkün müdür? Her eser ya da her fikir bir şekilde öncesinden referans alır ya da çağrışım yapar mı? Bu sorular ışığında makale, modernist dönemin özgünlük anlayışı, bu anlayışın Marcel Duchamp’ın Ready-made’leriyle (hazır-yapıtları) uğradığı dönüşüm ve 1980’lerde değişen özgünlük anlayışıyla çağdaş örneklere odaklanarak ilerlemiştir. Bu bağlamda temellük, postprodüksiyon, détournement kavramlarına değinilmiştir. Bu kavramları görsel örneklerle desteklemek için sanatçı eserlerine yer verilmiştir. Bu örnekler arasında başkalarının fikrini çalma yani “intihal” düzeyinde görülen sanat yapıtları konu dışında bırakılmıştır. Manet’nin “Olympia” adlı resmi ile Tiziano Vecellio’nun “Urbino Venüsü” adlı resmi; Duchamp’ın “Çeşme/ Fountain” çalışması ile Sherrie Levine’nin “Marcel Duchamp’tan Sonra/ After Marcel Duchamp”, Sarah Lucas’ın “Dışarıdaki Eski/ The Old in Out” çalışması, Nelson Leirner’ın, “Sotheby’s” çalışması; Glenn Brown, “Reproduction” çalışması ile Govert Flinck, “Bearded Man with a Velvet Cap” çalışması; Jeff Koons’un, “String of Puppies”çalışması ile Art Rogers, “Puppies” çalışması ve Sherrie Levine’nin, “Walker Evans’tan sonra/ After Walker Evans” çalışması üzerinde durulmuştur. Özgünlüğün olmazsa olmaz bir konumda olmadığı ve sanat eserinin üretiminde sıfır düzeyinde bir başlangıcın çok da mümkün olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sanat Eseri, Özgünlük, Yeniden Üretim, Kendine Mal Etme, Referans

Abstract
Reproduction, retransformation of someone’s artwork or arrogating any artwork of others to themselves as a way of production for the artists became a common issue. This article intended to investigate the authenticity of an artwork by giving examples of this production method. Essentially, it has been formed on the question “Is there no self-reference of the artwork?” Is a fresh start at ground zero is possible during creation of an artwork? Does any artwork or any opinion refer to or evoke a preceding one? This article progressed by focusing on originality concept in modernist age, the transformation of this understanding subsequent to ready artworks of Marcel Duchamp in line with these questions and by focusing on contemporary samples in 1980s when originality understanding has changed. Within this concept the terms of appropriation, postproduction and détournement were addressed. In order to support these concepts with visual examples, some artist's works are included. Among these examples, the artworks which are seen as stealing the idea of others, plagiarism are excluded. Manet’s painting “Olympia”, Tiziano Vecellio’s painting “Urbino Venus”, Duchamp’s “Fountain”, Sherrie Levine's “After Marcel Duchamp”, “The Old in Out” by Sarah Lucas, “Sotheby’s” by Nelson Leirner, Glenn Brown’s “Reproduction”, Govert Flinck’s “Bearded Man with a Velvet Cap”, “String of Puppies” by Jeff Koons, “Puppies” by Art Rogers” and Sherrie Levine’s “After Walker Evans” are examined. It is observed that the originality is not indispensable and it is not possible to start from the zero level in the production of artwork.

Keywords
Artwork, Originality, Reproduction, Appropriation, Reference
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri