• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER
(THE TRANSFORMATİONS FROM KAM TO BAKSI AND EMÇİ İN THE KAZAK FOLK CULTURE )

Yazar : Özkul ÇOBANOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 1-9
523    946


Özet
Bu çalışmada İslâmlaşma sürecinde “kam”dan “baksı” ve “emçi”ye dönüşüm sürecini aydınlatmak ve söz konusu süreçte ortaya çıkan sosyo-kültürel süreklilik ve değişmeleri dünya görüşü (worldview) ve halk felfefesi merkezli olarak neden-sonuç ilişkisi içinde ortaya koymaktır. Bu nedenle Türkistan ve civarında yapılan alan araştırmalarıyla elde edilen verilerin ışığında söz konusu temel kavramlarda meydana gelen dönüşümler ve bunların mahiyeti ele alınmaktadır. Yaklaşık üçbin yıllık süreçte Avrasya tarihinin belirleyicisi konumunda olan Türkler, bugün 250 milyona yakın bir nüfusun pek çok faktöre bağlı olarak 40’a yakın sosyo-kültürel alt grup halinde organize olmasına rağmen aynı dünya görüşünü paylaştığını söyleyebiliriz. Bu çalışma birlik ve bütünlüğün temelinde yatan olguların başında bulunan Türk kültür ekolojisinin halk hayatı ve dinini başlangıçtan itibaren oluşturan ve kendine has kültürel temeller üzerinde dönüştürerek yaşatan kurumsal yapının “kam”dan, “baksı” ve “emçi”ye dönüşmesi üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda her yeni dinin içselleşmesi tecrübesi dıştan gelen ve bir “dış mesele” olan bir fütühhattan ziyade toplumsal ve sosyal bir “iç mesele” ve kültürel bir tenevvuata dönüşür. Yeni dini kabul eden toplumun toplumsal birikimi anlamında kültürü aldığı sembolleri ve kabul ettiği amentüyü binlerce yıllık yeryüzü tecrübesi ve gündelik yaşam pratiğinde yeniden yorumlayarak içselleştirir. Kazak halk kültüründe yerel ve hakim sosyokültürel doku olan Türk kültür ekolojisinde de, “kam”dan, “baksı” ve “emçi”ye dönüşüm sürecinde de yaşanan ve ele alınan örneklerden de, çıkan sonuç çalışmanın temel iddiasıdır

Anahtar Kelimeler
Halk dini, Emçi, Kam (Şaman), Dünya Görüşü, İslâmlaşma

Abstract
The main purpose of this paper is explanation and evaluation of the transformal relationships between Islam and the key concepts of the preislamic religion of the Turks. The key concepts of the preislamic religion of the Turks which are investigated “kam”, “baksı” and “emçi”. These key concepts are evaluated according to the fieldwork results that conducted area of Turkestan, a special attention is given to the worldviev and folk philosophy. The Turks,who are the determinants of the Eurasian history in the course of nearly three thousand years, can share the same view of the world, despite the fact that nearly 250 million people are organized in close to 40 socio-cultural sub-groups depending on many factors. This study focuses on the transformation of the institutional structure of the Turkish culture ecology, which forms the basis of unity and unity, from the beginning and transforms it on its own cultural foundations and transforms it from din cam hayatı to ek baksı Türk and g emçi g. In this context, the experience of internalization of each new religion turns into a social and social dı internal affair m and a cultural tenevvu, rather than an external ade external affair ü. It accepts the symbols that it accepts and the avenue it accepts in the sense of the social accumulation of the society that accepts the new religion and reinterprets it in thousands of years of experience andeveryday life practice. In the Turkish culture ecology, which is the local and dominant sociocultural texture in Kazakh folk culture, the result of the study, which is experienced and discussed in the process of transformation from de cam c to ”baksı“ and ”sucker“, is the basicclaim of the study.

Keywords
Folk religion, Baksy, Emchi (İslamizated shaman), Kam (Turkish shaman), Worldview, İslamization
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri