• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


OSMANLI DEVLETİNİN 18. YY KADARKİ DENİZ TİCARETİNDE LİMAN KENTLERİNE GENEL BAKIŞ
(OVERVIEW OF PORT CITIES AT SEA TRADE OF OTTOMAN STATE UP TO 18TH CENTURY )

Yazar : Ahmet DENİZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 375-389
597    829


Özet
Osmanlı Devletinin denizlerinde yer alan liman kentlerinde yapılan ticari faaliyetler konumuzun sınırlarını oluşturmaktadır. Dönem olarak 16-18 yy arasında ve yelkenli gemilerle yapılan ticaretin yaşandığı limanlardan kesintilerle vurgulanmıştır. Liman kentlerinde ki ticari yaşantının yanında ticarete konu olan ürünlere de yer verilmiştir. Dönemin liman faaliyetlerinde yaşanan sıkıntılar karşısında Osmanlı Devletinin aldığı önlemlere kronolojik sırada verilmeye çalışılmıştır. Karadeniz de bulunan limanlar, Marmara Denizinde bulunan limanlar, Ege Denizinde bulunan limanlar, Akdeniz de bulunan limanların ticaret tarihi açısında değerlidir. Bu çalışma Deniz Ticareti üzerine çalışacak araştırmacılara yardımcı olması acısından ayrıca öneme sahiptir. Osmanlı imparatorluğunun uluslararası ticaretinde Batının üstünlüğünün kesinleşmesi 18. yüzyılda olmuştu. Osmanlı Devletinin çok kısa zamanda tarih sahnesinden silinmemesi, gerileme ve yıkılışının bile 200 sene sürmesi deniz stratejilerinin sayesinde olmuştur. Alt yapı yetersizliği ve salgın hastalıkların yanında yabancı şirketlerle çok kıyasıya bir rekabet söz konusudur. İktisat tarihinde 16.-18 Yüzyılda Osmanlının deniz ticareti üzerine yapılan bu çalışma yelkenli gemilerle modernleşme çabaları temel olarak ele alınmıştır. Deniz ticaretinin temellinde iktisat ve iktisat tarihi açısından politik, askeri, idari birçok konuyu kapsamakta olsa da aslen deniz ticaret konusu üzerinden ilerlemektedir. Osmanlı Devleti’nde hızla genişleyen Avrupa ticaretinin, Tanzimat reformları ortamında, denizcilik açısından yeşerttiği bir diğer sonuç ise ticarî denizciliğin uluslararası standartlarda yapılandırılması çalışmalarını başlatmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Deniz Ticareti, Liman Kentleri, Yelkenli Gemi, Anadolu

Abstract
The commercial activities carried out in the port cities located in the seas of the Ottoman State constitute the boundaries of our subject. The interruptions from the ports of trade between 16-18th century and sailing vessels were emphasized. Besides the commercial life in the port cities, the tradable products are also included. In the face of the problems experienced in the port activities of the period, the measures taken by the Ottoman Empire were tried to be given in chronological order. The ports in the Black Sea, the ports in the Sea of Marmara, the ports in the Aegean Sea and the ports in the Mediterranean Sea arc of great importance in terms of trade history. This study is also important for the researchers who will work on Marine Trade. The exact dominance of the West over the international sea trade of the Ottoman Empire was realised in the 18th century. It was because of the maritime strategies that the Ottoman Empire was not wiped out of the history but even the regression and the collapse periods of it lasted 200 years. Besides the lack of infrastructure and the epidemics, there was a brutal competetion with the foreign companies. This study is based on efforts of Otoman Empire modernizing the sea trade by using Sailing Ship between 18th and 19 century. Sea trade is mostly covered by economics and likewise history of economics is influenced by politics, military and administrative issues, however it is basiclyshped by sea trade. One of the other results of the rapid expanding of European trade, during the Administrative reforms, in regards to seamanship, over the Ottoman Empire was the starting of the development of sea trade with international standards.

Keywords
Ottoman State. Marine Trade, Port Cities, Sailing Ship, Anatolia
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri