• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI
(THE CULTURAL GEOPOLİTİCS OF THE CAUCASUS AND THE TURKİSH WORLD )

Yazar : Ruhi ERSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 798-807
367    705


Özet
Kafkasya sahip olduğu kültürel çeşitlik ve doğal kaynakları itibariyle dünya jeopolitiğinin önemli coğrafi bölgelerinden biridir. Tarih boyunca Türk kültür havzasının farklı toplumlar ve kültürler ile bir arada yaşama örneğine de modellik yapmıştır. İslam’ın bu coğrafya gelmesi Kafkasya’nın kültür jeopolitiğine bambaşka bir anlam katmıştır. Dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların devam ettiği, aşırılıkların yükseldiği bir zaman diliminde Kafkasya’nın kültürel ve toplumsal diyaloğu bölgedeki barışın sürekliliği açısından daha da önem kazanmıştır. Bu çalışmada Kafkasya’nın kütür politiği bağlamında Türk dünyasının işbirliği imkânları yeniden ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kafkaslar, Kültürel Jeopolitik, Türk Dünyası

Abstract
With its cultural diversity and natural resources, the Caucasus is one of the important geographical locations of global geopolitics. It has been a model in the Turkic world for the cohabitation of different cultures and ethnicities. The arrival of Islam has given a new meaning to this region's geopolitics. In a time when extremism is progressing in many parts of the world, the pluralism and dialogue of the Caucasus has made it more important for the region. This study will explore ways of cooperation in the Turkic world in the context of cultural politics in the Caucasus.

Keywords
Caucasus, Cultural Geopolitics, Turkısh World
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri