• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ VE SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU
(HEALTH TOURISM AND HEALTH TOURISM LAW IN TURKEY )

Yazar : Kemale ASLANOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 129-145
5898    6084


Özet
Tüm insanların ortak kaygılarından birisi sağlıktır. Bireyler bu konuda psikolojik, fizyolojik ve çevresel açıdan mümkün olan en iyi durumda ve şartlarda olmayı amaçlar. Sağlıkla ilgili kurumlar ise bireylere bu konuda en iyi hizmeti vermeye çalışır. Sağlıkla ilgili en önemli referans kurumlardan birisi olan Dünya Sağlık Örgütü sağlığı; “zihnen, bedenen ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali” olarak tanımlamıştır. İkinci dünya savaşı akabinde sosyal devlet anlayışının önem kazanması ile birlikte sağlık hakkı bir vatandaşlık hakkı olarak tanınmış ve devletler vatandaşlara sistematik olarak sağlık hizmeti sağlayacak ulusal sağlık sistemleri oluşturmaya başlamıştır. Sağlık hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer bulmuştur ve Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar sözleşmesi en yüksek sağlık standartlarına ulaşma hakkını güvence altına almıştır. Uluslararası insan hakları belgeleri yanında Anayasamızın 56. Maddesi de sağlık hakkını düzenleyip güvence altına almıştır. Sağlık alanında hayata geçirilen neopolitikalar akabinde devlet yavaş yavaş sağlık sektöründeki hizmet sağlayıcı rolünden vazgeçmiş ve düzenleyici bir rol üstlenmeye başlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte sağlık sektöründe özel sektör büyük bir rol üstlenmeye başlamıştır. Bu bağlamda daha kaliteli veya ucuz sağlık hizmeti satın almak isteyenler tedavi amacıyla başka ülkelere gitmeye başlamışlardır. Ticari olarak döviz elde etmek isteyen devletler de çeşitli teşviklerle ve vergi indirimleriyle sağlık turizminin gelişmesi doğrultusunda politikalar oluşturmuşlardır. Turizim dünya çapında hızla gelişen bir sektördür ve ülkeler için ekonomik ve sosyal açıdan önem teşkil etmektedir. Daha önceleri sadece tatil ve seyahat amaçlı olarak görülen turizm, son yıllarda sağlık turizmine dönüşmüştür. Sağlık turizmi bireylerin, sağlıklarını korumaları ve sağlıklarıyla ilgili olumsuz durumları ortadan kaldırmaları amaçlarına yardımcı olmak için ortaya çıkmış bir olgudur. Son yıllarda daha çok karşımıza çıkan sağlık turizminin her geçen gün önemi ve yaygınlığı artmaktadır. Bireyler için fayda sağlayıcı amaçları olan sağlık turizminin belirli esaslara göre yapılması için hukuksal düzenlemelerin yapılması ve yasal çerçevelerin oluşturulması şarttır. Bu çalışma, her geçen gün daha da yaygın hale gelen ve uygulama alanı artan sağlık turizmini ve beraberinde sağlık turizmi hukukunu incelemek amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Sağlık Turizmi, Sağlık Turizmi Hukuku

Abstract
One of the common concerns of all people is the health. In this regard, i

Keywords
Turkey, Health Tourism, Health Tourism Law
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri