• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KADINLIĞIN İNŞA OTORİTELERİ
(CONSTRUCTION AUTHORITIES OF WOMANHOOD )

Yazar : Filiz GÜVEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 400-414
492    737


Özet
Kadın, gerek aile hayatı; gerekse siyasi, sosyal ve ekonomik alanlardaki konumu ile her zaman dikkat çekici olmuştur. Cinsiyet olgusu, biyolojik bir gerçek olarak düşünüldüğünde toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl ortaya çıktığı akla gelen sorulardandır. Toplumun cinsiyetlere yüklediği roller neticesinde kadın, bazen açık seçik, bazen de dolaylı olarak çelişkili ve gerilimli bir süreç içerisine sürüklenmiştir. Kültür oluşum süreci içerisindeki olgulardan birinin din olduğu düşünülürse; din, milletin dünya görüşü, gelenekleri ve cinsiyetleri nasıl imgelendiği ile ilgili bilgi verir. Bu sebeple dinin ortaya koymuş olduğu kurallar, mitoslar, kıssalar, kutsal olanın tasavvur edilişi ve bunun sonucu olan çıkarımlar her zaman o kültürde yaşayan insanların rollerini belirleyici nitelikte olmuştur. Ancak toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumunda tek otoritenin din olmadığı düşünülmektedir; çünkü insanoğlunun tarihi, dinin tarihinden daha eskiye dayanmakta, ilk baştan beri kadın ve erkeğin karşıt olarak yeryüzünde bulunduğu da unutulmamalıdır. Bu kapsamda çalışmanın sorunsalı, geleneksel tarım toplumlarında kadınların erkeklerle yalnızca biyolojik olarak değil, toplumsal işlev olarak da eşit sayılabilecek haklara sahip olmamalarıdır. Çalışmanın temel sorusu: kadınlığı belirleyen otoritelerin ne(ler) olduğudur? İnsanların bütün deneyimlerini anlamlı bir yapıya oturtup açıklamaya çalışan din, iki cinsi birbirine bazen yabancılaştırmış bazen de birtakım kurallarla cinsler arasında sınırlar oluşturmuştur. Toplumsal cinsiyetin inşasında tek otoritenin din olmadığı hipotezinden hareketle makale, toplumsal cinsiyet algısını İslam, özel mülkiyet, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıklar kapsamında açıklamayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler
Toplumsal Cinsiyet, İslam, kadın, kültür

Abstract
Woman has been the matter of question both in terms of family life and her position in political, social and economic spheres. Gender phenomenon and how social gender stereotyping came to exist are among the questions. Because of the roles loaded by society to genders, woman has been directly or indirectly dragged into a tense and conflicting process. Considering that one of the cases in the cultural formation process is religion; religion gives information about how the nation views the world view, traditions and genders. For this reason, rules, myths, stories, imagination of sacred and implications of the religion have always been determinants of people’s roles, living in that culture. However, it is thought that the only authority in formation of gender roles is not religion; because the history of mankind dates back earlier than the history of religion. Also, it shouldn’t be forgotten that men and women antipathetically exist on the earth from the very beginning. In this context, the matter of this study is that women in traditional agricultural societies do not have equal rights not only biologically, but also socially with men. The main question of the study is what is the authority(s) determining woman? Religion, trying to explain all the experiences of people as a meaningful structure, has sometimes alienated genders, sometimes formed rules between genders. Based on the hypothesis that the only authority in construction of gender is not religion, this study aims to explain gender perception within the context of Islam, private property and biological differences between men and women

Keywords
Woman in Islam, view on woman, religion and woman
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri