• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK
(UNİVERSİTY CAMPUS AND ACCESSİBİLİTY )

Yazar : Osman TUTAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 753-775
322    887


Özet
İçinde yaşadığımız çevre, bina iç mekanlarından kentsel dış mekanlara, hatta kenti çevreleyen doğa parçasına kadar uzanan zincirleme bir yapı göstermektedir. Eğitim yapıları, özellikle de üniversite yapıları bu çevre içinde zamana bağlı olarak toplumların eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel yapılarında meydana gelen değişimler sonucu çok yönlü özellikler gösterse de bütün toplumlarda yapılaşmış çevrenin en önemli öğesi olarak ortaya çıkar. Yükseköğretim, bireyi bilim, sanat ve edebiyat dallarından birine yönlendirerek diğer eğitim sistemlerinden ayrılır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurumları toplumların bilinçlenmesi açısından uluslararası platformlardaki en önemli organizasyonlardır. Bu kurumlarda eğitim yaygın bir şekilde üniversite yerleşkelerinde yürütülmektedir. Üniversite yerleşke tasarımını etkileyen konum, kent-üniversite ilişkisi, eğitim sistemi ve nüfus gibi birçok planlama ölçütü olmasına rağmen bu çalışma üniversite yerleşkelerinde erişilebilirliğe odaklanmaktadır. Bu çalışmada, Bir Hak Olarak Eğitim ve Erişilebilirlik ve Üniversite Yerleşkeleri ve Erişilebilirlik kavramları tartışılmakta ve Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Yerleşkesi erişilebilirlik açısından değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Erişilebilirlik, Yerleşke, Eskişehir Teknik Üniversitesi

Abstract
The environment and buildings we live in indicate a chain like structure that includes internal spaces; urban spaces as well as part of nature surrounding the city. In spite of the fact that educational building, especially higher-educational buildings posses various peculiarities due to variety and change in education, research, social and culturel values they still represent one of the uppermost features of the urban environment in every society. Higher-education differ from other education system by orientating the individual one of the branches of science, art and literature. Therefore Higher Eucation Institutions are the most efficient organization for the rapid progress of nations on international platforms. Education in these institutions is widespread on campusses. Although there are a lot of important planning criterias like location aspects, relationship between city and university, educational system and population etc. that may effec the design of university campus settlements this paper focuses on the accessibility of university campuses. In this paper, Education and Accessibility as a Right, University Campuses and Accessibility issues are discussed and Eskisehir Technical University 2 Eylül Campus Settlements is evaluated in terms of accessibility.

Keywords
Accessibility, Campus, Eskisehir Technical University
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri