• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MUDURNU’DA TASAVVUF
(SUFISM IN MUDURNU )

Yazar : Serdar UĞURLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 909-926
441    682


Özet
Bolu ili Mudurnu ilçesi, Türk tasavvufu açısından oldukça değerli bir yerleşim yeridir. Özellikle Halveti ekolünün ve temsilcilerinin bu ilçede faaliyetlerini yoğunlaştırdığı görülmektedir. Halveti ekolünü Mudurnu'ya ilk getiren sûfi Davut el-Halvetidir. Davut el-Halveti 15. yüzyılda yaşamış tasavvufun büyüklerinden biridir. Mudurnu'lu olan Davut el- Halveti, ömrünün sonuna kadar bu ilçede faaliyetlerde bulunmuştur. Öldükten sonra Mudurnu'ya defnedildiği tarihi kaynaklarda yazılı olsa da bugün onun mezarının nerede olduğu bilinmemektedir. Halveti ekolünden Nasuhi Muhammed Efendi ve onun öğrencileri ilçede de yıllarca faaliyette bulunmuş kimselerdir. Mehmet Tului Efendi, Abdullah Rüşdi Efendi, Muhammed Necip Efendi hepsi birden Halveti ekolunun Nasuhiye şubesine bağlı olarak faaliyette bulunmuşlardır. Halveti ekolünün bu güçlü temsilcileri yanında Mudurnu, Kadiri ekolünün de önemli bir temsilcisini barındırmaktadır. Bu kişi Mudurnulu Abdurrahim Tırsi hazretleridir. Abdurrahim Tırsi hazretleri, Eşreoğlu Rumi hazretlerinin halifesidir ki Eşrefoğlu Rumi de Kadiri ekolünün Anadolu'daki kurucusudur. Kurduğu ekolün adı Eşrefiyye’dir. Bu Kadiri ekolü Anadolu’da yaygınlık gösterememiştir. Sadece İznik ve çevresinde ancak etkili olabilmiş bir koldur. Görüldüğü üzere, Mudurnu ilçesi, Halveti ve Kadiri ekolleri için çok değerli mekân olmuş bir beldedir. Bunların dışında Mudurnu merkezde ve tepelerde dizili olan türbeler de mevcuttur. Yeşil türbe, Doruk Baba türbesi ve Arslan Baba türbesi bunlardan sadece üçüdür ve bu türbelerde de tam olarak kimlerin yatmakta olduğu meçhuldür. Davut el-Halvetî gibi bir büyük zatın bugün Mudurnulu olduğunu bilmemizle birlikte ve Mudurnu’da gömülü bulunmasına rağmen mezarının bilinmiyor olması, bu kimliği belirsiz olan türbe ve derviş kabirlerinin daha iyi incelenmesi gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Kadirilik, Halvetilik, Tasavvuf, Sufi, Davut el-Halveti, Mudurnu

Abstract
Mudurnu district of Bolu province is a valuable place for Turkish Sufism. In particular, the Halveti school and its representatives seem to have intensified their activities in this district. The Sufi Davut al-Halveti who first brought the Halveti school to Mudurnu. David al-Halveti was one of the great mystics of the mysticism that lived in the 15th century. Davut al-Halveti from Mudurnu has been in this district for the rest of his life. Although it was written in historical sources where he was buried in Mudurnu after his death, it is not known where his grave is today. Sir Nasuhi Muhammed from the Halveti school and his students were people who had been in the county for years. Sir Mehmet Tului, Sir Abdullah Rüşdi, Sir Muhammed Necip, all of them have been operating under the Nasuhiye branch of Halveti School. Besides these powerful representatives of the Halveti school, Mudurnu also holds an important representative of the Kadiri school. This person is the lover of Mudurnulu Abdurrahim Tırsi. Abdurrahim Tırsi is the caliph of Eşreoğlu Rumi, who is the founder of Kadiri school in Anatolia. The name of the school he founded is Eşrefiyye. This Kadiri school was not widespread in Anatolia. Only in Iznik and around it can be effective. As it is seen, Mudurnu district is a valuable place for Halveti and Kadiri schools. Apart from these, there are also shrines in Mudurnu center and hills. The green tomb, Doruk Baba tomb and Arslan Baba tomb are only three of them, and it is not known exactly who lies in these tombs. Although we know that a great person like Davut al-Halveti is today Mudurnulu and that his tomb is not known although it is buried in Mudurnu, it is necessary to examine the tombs and the tombs of this unidentified tomb better.

Keywords
Kadiri, Halvetism, Sufism, Sufi, Davut el-Halveti, Mudurnu
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri