• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ADRİYATİK’TEN ÇİN SEDDİNE UZANAN NEVRUZ GELENEĞİ
(NAWRUZ TRADİTİON EXTENDİNG THE ADRİATİC TO GREAT WALL OF CHİNA )

Yazar : Beşir MUSTAFAYEV    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 60-73
5294    3673


Özet
Türk milletinin geleneksel millî bayramlarından birisi de Nevruz’dur. Nevruz bayramının tarihi Türklerin tarihi kadar eskidir. Türkler İslamiyet öncesinde bu bayramı “Yeni gün”, “Bahar bayramı”, “Ergenekon bayramı” gibi isimlerle anıyorlardı. Mete Han zamanından beri var olan bu bayram, Türklerde bir tabiat bayramı geleneğidir. Nizami Gencevi “İskendernâme” adlı eserinde M.Ö. 350 yıllarında Nevruzun Türkler tarafından büyük bir halk bayramı olarak kutlandığını yazmıştır. Farslar ise Nevruz bayramını XI. yüzyıldan itibaren kutlamaya başlamışlardır. Bu da aşırı Fars milliyetçisi olan Firdevsi’nin teşvikiyle olmuştur. Bazıları yanlış bilgilerden yola çıkarak Nevruz’un Türklere Farslardan geldiğini ileri sürmektedir. Oysa Nevruz, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan engin coğrafyada yaşayan topluluklar tarafından kutlanan bahar bayramıdır. Nevruz, bu coğrafyadaki insanları birbirine kenetleyen, birlik ve beraberliği pekiştiren bir gündür. Türk kültüründen kaynaklanan Nevruz bayramı, her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş ve temeli beş bin yıllık tarihine dayalı milli bir bayramdır. Türkler, bu takvim değişikliğini toprağın uyandığı gün ile özdeşleştirmiştir. Adriyatik’ten Cin seddine kadar kapsayan birçok ülkenin kaynaklarından görebiliriz ki bu bayram Türklerden alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Nevruz, Türkler, Kafkasya, Osmanlı, Türkistan.

Abstract
Nawruz is one of the traditional national festivals of the Turkish nation. Date of the Feast of Nawruz is as old as the Turks. Turks were celebrating this day in different names such as “New day”, “spring festival”, “Feast of the Ergenekon” before Islam. Mete Khan has been around since the time of this feast, of nature feast in the tradition of the Turks. Nizami Gencevi wrote in his book called “İskendername” Nawruz celebrated as a widely national holiday by the Turks B.C. 350 years. Persians have begun to celebrate the Nawruz since XI. century. This has been with the encouragement of excessive Persian nationalist Ferdowsi. Based on some of the misinformation Persians Nawruz suggests that the Turks. Nawruz, however, is the spring festival celebrated by the Turkish communities living in the wide Turkish world, from north to south, from east to west. Nawruz knits together the people in this geograpyh, reinforcing the a day of unity and cohesion. Nawruz holiday from Turkish culture, enriched every aspect of the Turkish traditions and customs, and the history of five thousand years based on the basis holiday of national. The Turks themselves as the calendar day he wakes up soil amendment. We can observe at many sources belong to many countries from the Adriatic to the Great Wall of China that this feast coming from.

Keywords
Nawruz, Turks, Caucasus, Ottoman, Turkistan
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri