• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KIRGIZ MASALLARINDA FAKİRLİK
(POVERTY IN KIRGHIZ FAIRY TALES )

Yazar : Nedim BAKIRCI  Hüseyin Kürşat TÜRKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 705-714
376    682


Özet
Kırgız Türkleri çok zengin halk bilimi malzemesine sahip Türk boylarından biridir. Özellikle dünyanın en uzun destanı özelliğini taşıyan Manas Destanı dikkate alındığında bu zenginlik daha iyi anlaşılacaktır. Kırgız Türklerinde destan anlatma geleneğinden sonra en çok sevilen ve anlatılan tür, masallardır. Masallar içerisinde anlatılan ortamın kültürüne ve masalı anlatanın hayatına dair pek çok unsuru bulmak mümkündür. Bu unsurlardan biri de fakirliktir. Masal anlatma geleneği daha çok şehir dışındaki yerleşimlerde canlı olarak varlığını devam ettirdiği için masalı anlatan ve dinleyenlerin ekonomik durumlarının çok da iyi olduğu düşünülemez. Dolayısıyla anlatıcı, bu fakirliğini masallara yansıtacak ve masallarda fakir kahramanın zengin olması arzulanacaktır. Kırgız masallarından realist masal olarak ifade edilen gerçekçi masallarda genellikle zengin ile fakir arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Bu çalışmada Kırgız masallarından yola çıkarak fakirlik konusunun nasıl işlendiği ele alınıp değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Kırgız Türkleri, Kırgız masalları, fakirlik.

Abstract
Kirghiz Turks is one of the richest Turkish tribes in the means of ethnological instruments. Specifically considering the Epic of Manas which is the longest one in the word, the richness would be understood better. Telling fairy tales is the most favourite tradition after telling epic in Kirghiz Turks. It is possible to apprehend the cultural atmosphere of the habitat and find instruments related to the life of tellers looking through the fairy tales. One of these instruments is poverty. Since the fairy tales telling tradition still exists in the countryside, it can’t be thought that the economic condition of the fairy tales tellers and listeners is good enough. Hence, the tellers reflect his /her poverty on the tales and will desire the poor hero of the tale to become rich. Considered to be the realist tales in Kirghiz fairy tales usually the relation between the poor and rich notion is dealt. On the basis of Kirghiz fairy tales, poverty notion will be dealt and analysed in this study.

Keywords
Kirghiz Turks, Kirghiz Fairy Tales, Poverty.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri