• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İREVAN, NAHÇIVAN, KARABAĞ HANLIKLARININ ARAZBOYU’NDA YERLEŞEN BÖLGELERİ VE NÜFUSU (18. ve 19.YÜZYILLARIN BAŞLARI)
(MAHALS AND POPULATION OF THE IRAVAN, NAKHCHIVAN,GARABAG KHANATES LOCATED ALONG THE RİVER ARAZ (XVIII-BEGINNING OF THE XIX CENTURY) )

Yazar : İrade MEMMEDOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 11-22
5386    4504


Özet
Makalede 18.yüzyılda ve 19.yüzyılın başlarında İrevan, Nahçıvan ve Karabağ hanlıklarının Arazboyu’nda yerleşen bölgeleri ve nüfusu kaynaklarla kanıtlanarak araştırılır. İşgalci Ermeni devletinin günümüzde belirttiğinin tam tersine olarak Ermenilerin bu hanlıkların topraklarına tehcir tarihleri, göç eden ailelerin sayısı, hatta kaç kadın ve erkek olması bile, yerli Azerbaycan nüfusunun sayısı ile kıyaslamalı olarak tarihi kaynaklar ışığında araştırılır.

Anahtar Kelimeler
İrevan, Nahçıvan, Karabağ, Ermeni tehciri.

Abstract
In the article basing on sources is investigated mahals (regions) and population of the Iravan, Nakhchivan and Garabagh khanates settled along the river Araz in the XVIII at the beginning of the XIX century. The author proving the contrary of the aggressor Armenians' groundless claims to the territories mentioned today investigates the history of their moving to these khanates, stating the number of families, even noting the quantity of women and men and basing on historical sources comparatively researches the size of the local Azerbaijan population.

Keywords
Iravan, Nakhchivan, Garabagh, move of the Armenians.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri