• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNİN DIŞ PAYDAŞLAR AÇISINDAN İTİBARI
(THE CORPORATE REPUTATION OF BOLU ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY FROM THE POINT OF EXTERNAL STAKEHOLDERS )

Yazar : Himmet HÜLÜR  Kemal AVCI Oğuzhan ŞENEL Selin AKINÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 562-583
346    714


Özet
Stratejik yönetim anlayışlarının önemli bir kısmını kurumsal itibar oluşturmaktadır. Çünkü kurumsal itibarın örgütlerde sihirli bir değer olduğu yaygın olarak bilinmektedir. Bu değer bazen örgütlerin finansal değerlerinin dahi belirleyicisi olabilmektedir. Kurumsal itibar müşterinin veya hedef kitlenin örgütlere atfettiği değerlerin bir bileşimidir. Bunun için hangi alanda olursa olsun, müşteriler örgütler tarafından dış paydaşlar olarak da adlandırılmaktadır. Paydaşlar aile bireyleri gibi, organizasyonlarca çoğu şeyin paylaşıldığı bireylerden oluşmaktadır. Paydaş, ticari anlamda müşteri demektir ve müşteri de elbette ticari yaşamın merkezindedir. Kamusal hizmet veren kurumlar için ise paydaş; “hizmet verilen kitleler” veya kısaca hedef kitledir. Üniversitenin paydaşları ise hayatın her alanında hizmet verdiği toplum bireyleridir. Bu çalışmanın amacı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin, kurumun dış paydaşları açısından itibarını ortaya koymaktır. Bunun için çalışmada 397 denekle kolayda örnekleme dayalı bir anket uygulanmış ve üniversitenin toplum açısından itibarı analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre üniversite dış paydaşlarının üniversite yönetimine güveni olumludur. Üniversite hizmetlerinde yenilikçi görülmekte, ancak medyadaki görünürlük açısından zayıf kalmaktadır. Planlı stratejik halkla ilişkiler faaliyetleri ile medyadaki görünürlüğün artırılabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca, üniversite logosu ve markasına yönelik zayıf bir farkındalığın olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İtibar, Kurumsal İtibar, Üniversite İtibarı

Abstract
An important part of strategic management conceptions is corporate reputation. Because, it is widely known that corporate reputation is like a magic value in organisations. This value can even determine the actual financial value of organisations. Corporate reputation is a combination of the values attributed by consumers to organisations. Because of this, consumers are also called external stakeholders by organizations at any sector. Stakeholders are like family members, organizations share many things with them. Stakeholder refers to consumers in the commercial sense, and consumer is of course at the centre of commerce. Stakeholder refers to the “masses to whom service is provided” or shortly target group of the public service. Stakeholders of university are the people they serve for in every sector of life. The purpose of this study is revealing the corporate reputation of Bolu Abant Izzet Baysal University from the aspect of external stakeholders of this institution. For this purpose, a survey is applied using convenience sampling to 397 subjects, and the corporate reputation of Bolu Abant Izzet Baysal University from the point of external stakeholders is analysed. According to the data gathered, the trust of the external stakeholders for the university administration is positive. University is seen as an innovator in its’ service, but the university is seen as weak in its visibility in the media. It is understood that the visibility in the media can increase with planned strategic public relations. Also, it is determined that there is a weak awareness of the university logo and brand.

Keywords
Reputation, Corporate Reputation, University Reputation
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri