• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞÎD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI
(FERTILITY AND SOCIETY PERCEPTION MURSHID-İ KAMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDE AS A MODEL PERSON IN ALEVISM )

Yazar : Mehmet DÖNMEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 584-600
381    726


Özet
Alevilik inancı bu topraklarda derin anlamları barındıran bir sevgi ve tevhit okulu olmuştur. Bu açıdan; Anadolu’nun hoşgörü ikliminde ve tasavvuf deryasında birçok şahsiyet yetişmiş ve bu toprakların maneviyatına hizmetlerde bulunmuşlardır. Bu okulda yetişen, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de kuruluşuna tanıklık eden, yaşadığı dönemde sadece Alevi toplumunun gönüllerinde değil Sünni yurttaşların da gönüllerinde yer edinmiş olan mümtaz şahsiyetlerden birisi de Ağuiçen Ocağı Evlatlarından (Evlâd-ı Resûl) Mürşîd-i Kâmil Hüseyin Doğan Dede’dir. 1902 yılında Elâzığ’ın Şıhıs mezrasında yaşama merhaba diyen Hüseyin Doğan Dede, 3 Mayıs 1983ʼte Hakʼa yürüyünceye kadar ki 81 yıllık ömründe, hem inancı hem de ülkesi için hizmetlerde bulunmuştur. Ömrünün büyük bölümünü geçirdiği Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırlangıç köyünde ki evi günümüzde de ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Aleviliğin bütünleştirici ve sevgi dolu dokusuyla yetişen Hüseyin Doğan Dede, toplumsal ve bireysel meselelerde hep “hakem rolünü” üstlenmiştir. Bu sebeple de toplumsal bütünleşmeye ve özellikle de Alevi-Sünni ilişkilerinde ki “kırılmaların önüne geçilmesi” meselelerinde “model” olmuş bir şahsiyettir. Bu makalemizde; Hüseyin Doğan Dede’nin hayatını sizlere aktarmanın yanında, Doğan Dede’nin fert ve toplum anlayışından yola çıkarak onun ‟bütünleştirici kişiliğiniˮ de anlatmayı amaç ediniyoruz. Bölgede hem Aleviler hem de Sünniler tarafından çok sevilen bir inanç ve kanaat önderi olduğunu gözlemleme imkânı bulabildik. Malatya ve çevresi başta olmak üzere Doğan Dede’nin hala toplum tarafından sevilen ve saygı gösterilen bir şahsiyet olması bütünleştirici vizyonunun devam ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Hüseyin Doğan Dede, Alevilik, Sünnilik, Sosyal Bütünleşme, Model Kişilik

Abstract
Alevism became a love and oneness school which includes deep meaning, in this lands. From this point of; many people have been trained in Anatolia's tolerent environment and mysticism and have served in the spirit of these lands. Murshid-i Kamil Hüseyin Doğan Dede who is the Son of Ağuiçen Ocağı (Evlad-ı Resul) had educated in this school, seen the dissolution of Ottoman Empire and witnessed to establishment of Turkish Republic, captured the hearts of not only people of Alevi Society, but also Sunni citizens. Hüseyin Doğan Dede was born at an arable field Şıhıs in Elazığ on 1902, had served both for his belief and country, for 81 years of his life until walked to Hak. His house at Kırlangıç village in Yesilyurt district in Malatya, entertains the visitors nowadays. Hüseyin Doğan Dede, who grows up with the integrative and loving texture of Alevism, has always assumed the "Referee Role" in social and individual affairs. For this reason, his personality has become a "model" in social integration and especially in the "avoiding offences" in Alevis-Sunni relations. In this article; Besides relaying of Hüseyin Doğan Dede’s Life, we aim to explain his "integrative personality" by way of Dogan Dede's perception of individual and society. We had the opportunity to observe that it was a popular believer in the region by both Alevis and Sunnis. Malatya and its environs, Doğan Dede vizyons being still a popular and respected figure shows that her unifying vision is continuing.

Keywords
Hüseyin Doğan Dede, Alevism, Sunnism, Social Integration, Model Personality
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri