• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI
(TRADITIONAL FAIRS IN ÇANAKKALE SINCE THE OTTOMAN PERIOD )

Yazar : Ali SÖNMEZ  Vedat ÇALIŞKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 53-71
456    875


Özet
Ticaret ve alışveriş tarihinin en uzun ömürlü ve renkli türlerinden birini temsil eden panayırlar, Türkiye’de de uzun yıllar boyunca ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşama damgasını vurmuştur. Türkiye’de birçok yörede halen “geleneksel emtia ve hayvancılık panayırı” adıyla bilinen bu organizasyonların bir kısmı oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Osmanlı dönemine uzanan panayırları ve günümüzde panayır varlığının zenginliği ile dikkat çeken çevrelerden birisi de Çanakkale yöresidir. Burada sunulan çalışmada, Osmanlı arşiv belgelerinden günümüze uzanan süreçte Çanakkale panayırları ele alınmaktadır. Yöredeki panayırlar hakkında çeşitli bilgiler içeren Osmanlı arşiv belgeleri, Çanakkale panayırlarının geçmişini tarihlendirmeye ve önemini ortaya koymaya yardımcı olmaktadır. Çalışma ile tarihsel süreç içinde Çanakkale panayırlarının varlık durumları, kuruluş yeri ve tarihleri belirlenerek; zaman içinde meydana gelen değişimler ortaya konulmuştur. Pazarlama, alışveriş ve eğlence kültüründe değişimler, teknolojik gelişmeler vb etkiler altında Türkiye’de geleneksel panayırların giderek ortadan kalktığı bir süreç yaşanmaktadır. Buna karşın günümüzde Çanakkale ili, 11 yerleşmede her yıl kurulan 14 panayır ile Türkiye’de en fazla panayır kurulan iller arasında Balıkesir’den sonra ikinci sıradadır. Çanakkale’nin geleneksel panayırları kurulduğu çevrelerde toplumsal, kültürel ve ekonomik katkılar sağlamayı sürdürmektedir. Çanakkale ve Balıkesir’in yer aldığı güney Marmara bölümünde geleneksel panayırların kapsamlı bir şekilde ele alınarak planlanması çalışmanın önerileri arasındadır. Böylece, geçmişten günümüze ulaşan bu miras değerlerin varlıkları destekleneceği gibi, toplumsal-kültürel ve ekonomik bakımlardan sunduğu fırsat ve yararlar da genişletilebilir.

Anahtar Kelimeler
Geleneksel panayır, ilçe panayırı, Osmanlı döneminde panayırlar, Çanakkale panayırları

Abstract
Representing one of the longest-lasting and most colorful types of the trade and shopping history, traditional fairs have left their mark on the economic, social, and cultural lives in Turkey as well for long years. Some of these organizations, still known with the name “traditional merchandise and animal husbandry fairs” at many localities in Turkey, have some quite well-established history. One of the environments drawing attention with their traditional fairs, which date back to the Ottoman period, as well as with the richness of their traditional fairs today is Çanakkale locality. The traditional fairs in Çanakkale in the process since the Ottoman archive documents are addressed in the study presented here. The Ottoman archive documents containing various pieces of information on the traditional fairs at the locality help date the past of the traditional fairs in Çanakkale and reveal their importance. The existence states of the traditional fairs in Çanakkale in the historical process as well as their places and dates of establishment were determined and the changes taking place over time were presented with the study. A process in which the traditional fairs are gradually disappearing is being experienced in Turkey under such impacts as the changes in the marketing, shopping, and entertainment cultures as well as the technological developments. Nevertheless, with 14 traditional fairs set up in 11 settlements every year, Çanakkale province now ranks second after Balıkesir among the provinces in which the most traditional fairs are set up in Turkey. The traditional fairs of Çanakkale go on making social, cultural, and economic contributions in those environments where they are set up. The comprehensive addressing and planning of traditional fairs in the Southern Marmara Subregion, in which Çanakkale and Balıkesir are located, are among the proposals of the study. In this way, both the existence of these extant heritage assets will be supported and the opportunities and advantages they offer in sociocultural and economic terms can be extended.

Keywords
Traditional fair, county fair, traditional fairs in the Ottoman period, traditional fairs in Çanakka
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri