• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


DEMİR PERDE ÜLKELERİNDE RADIO FREE EUROPE: 1956 POZNAN AYAKLANMASI ve 1956 MACAR AYAKLANMASI
(RADIO FREE EUROPE IN IRON CURTAIN COUNTRIES: 1956 POZNAN UPRISING AND 1956 HUNGARIAN UPRISING )

Yazar : Emrah AYDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 349-358
385    804


Özet
Soğuk Savaş, Doğu-Batı çatışmasıyla genişlemiş ve büyük güçlerin mücadelelerine yol açmıştır. Sovyetler Birliği, komünizmin dünyada zafer kazanacağına, Batılı emperyalist güçlerin tarihsel olarak onlara karşı düşmanca bir tavır takındıklarına ve Sovyetler Birliği’nin öncü Sosyalist / Komünist devlet olduğuna inanmışlardır. Böylece Sovyetler Birliği, Demir Perde ülkelerinde etkisini arttırmaya ve genişlemeci politikalarına devam etmiştir. Amerikalılar ise Sovyetler Birliği’nin önderliğindeki komünist dünyaya ulaşmak için uygun araçlar seçmeye özen göstermiştir. Üçüncü dünya ülkelerinde küresel bir ihtilaf yaşanmış ve iki süper gücün dünya üzerinde ideolojik çatışması yaşanmıştır. Çatışmalarda Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında gerçek bir askeri müdahale gerçekleşmemiştir. Bunun yerine üçüncü dünya ülkelerinde yürütülen vekâlet savaşlarında mücadele edilmiştir. Bu mücadelede Amerika Birleşik Devletleri’nin tercihlerinden biri radyo olmuştur. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri tarafından Radio Free Europe tasarlanmış ve Demir Perde ülkelerindeki politik amaçlara ulaşılabilmesi için kullanılmıştır. Radio Free Europe, Sovyetler Birliği’nin Demir Perde ülkelerindeki komünist yönetimlerin politik hâkimiyetini sağlaması noktasında, Sovyetler Birliği’ne karşı bir silah olarak kullanılmıştır. Demir Perde ülkelerinde tarihe geçen olayların yaşanmasına neden olan Radio Free Europe, bölgedeki bilgi ve haber ihtiyacını gidermiştir. Bu çalışmada, Radio Free Europe’nin Demir Perde ülkelerindeki rolü ele alınacak ve 1956 Poznań Ayaklanması ve 1956 Macar Ayaklanması üzerindeki etkileri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Demir Perde, Radio Free Europe, Radio Liberty, 1956 Poznań Ayaklanması, 1956 Macar Ayaklanması

Abstract
The Cold War expanded with the East-West conflict and led to the battle of the great powers. The Soviet Union believed that communism would achieve a victory all around the world and that Western imperialist powers had been historically hostile towards them, and that the Soviet Union was the leading Socialist/Communist state. Thus, the Soviet Union continued to increase its influence and expansionist policies in the Iron Curtain countries. The Americans, on the other hand, tried to intend for the proper tools to reach the communist world under the leadership of the Soviet Union. A global disagreement emerged in the third world countries and ideological conflicts of two superpowers was experienced in the world. In the conflicts, there was no real military intervention between the United States and the Soviet Union. Instead of this, there had been a struggle of proxy wars conducted over third world countries. Radio was one of the preferences of the United States of America in this struggle. A global disagreement emerged in the third world countries and ideological conflicts of two superpowers was experienced in the world. In the conflicts, there was no real military intervention between the United States and the Soviet Union. Instead of this, there had been a struggle of proxy wars conducted over third world countries. Radio was one of the preferences of the United States of America in this struggle. To this end, the Radio Free Europe was designed and used by the United States of America for achieving the political goals in the Iron Curtain countries. Radio Free Europe was used as a weapon against the Soviet Union in order to prevent the Soviet Union from establishing its political domination through communist governments in the Iron Curtain countries. Radio Free Europe, which caused historical events in the Iron Curtain countries, met the demands of information and news in the region. In this study, the role of Radio Free Europe in the Iron Curtain countries will be addressed and its effects on the 1956 Poznań Uprising and the 1956 Hungarian Uprising will be examined.

Keywords
Iron Curtain, Radio Free Europe, Radio Liberty, 1956 Poznań Uprising, 1956 Hungarian Uprising
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri