• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ
(THE DESIGN INTEGRITY OF THE PROGRAMMATIC STRUCTURES IN TURKISH HOUSE SPACE FICTION )

Yazar : Berna ÜSTÜN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 187-207
417    1138


Özet
Farklı yapı kültürlerinin kavranması açısından geleneksel yerleşmeler önemli bir kaynaktır. Yerel mimari olarak da adlandırabileceğimiz ve Fransızca ve İngilizce tanımı ile “vernaculaire-vernacular mimari”, toplumun sahibi bulunduğu kültürün, doğrudan doğruya ve bilinçsizce belirli ihtiyaçlar çerçevesinde maddeye dönüşmesidir. Başka bir deyişle, o toplumun mimar, mühendis vb. gibi uzmana ihtiyacı olmadan kendisi için ideal mekanı ve çevreyi meydana getirmesidir (Sezgin 1984:4). Geleneksel yerleşmelerde konut dokuları, üretimin yapıldığı ve hayatın temel gereksinimlerine yanıt veren düzenler içerirler. Tek defaya özgü, teknolojiden bağımsız, kendi olanakları ile üretilen, deneyime yaslı örnekler, yaşam koşullarının, teknolojik gelişmelerle birlikte değişimi ile anlam ve içeriklerini kaybederler. Yüzlerce yıllık deneyimlerin sonucunda, kültür, çevresel koşullar ve gündelik yaşamın gerektirdiği gereksinimler çerçevesinde çeşitlenen ve tüm Anadolu geneline yayılan bu özgün yapıların, modernleşme süreci ile birlikte aynılaşan bir örnek konut alanlarına dönüşmesi düşündürücüdür. Yaşamın gerektirdiği her türlü eyleme, zamansal değişimlere imkan tanıyan aynı zamanda az ve öz materyalle sonsuz çeşitlilikte çözümlenebilme esnekliği taşıyan niceliğin değil niteliğin önemli olduğu konutlar çağdaş konuta kaynaklık edebilir mi? Bu makalenin amacı uzun yılları kapsayan bir deneyimin ve üretimin sonucu olan ve kökeni Orta Asya çadırına uzanan Türk evi mekan kurgusunun programatik yapısının güncel program içerikleri ile tartışılmasıdır. Bu tartışmada çadırdan odaya, odadan Türk evi mekan kurgusuna, deneyim ile üretilen konutun programatik yapısında değerli bulunan yapıların kavranması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türk Evi, Orta Asya Çadırı, Oda, Sofa

Abstract
Traditional settlements are an important source for understanding different building cultures. The “vernaculaire-vernacular architecture” in the definition of French and English, which we can call local architecture, is the transformation of the culture of society into substance, directly and unconsciously, within the framework of specific needs. In other words, the society creates the ideal space and environment without the need for experts such as architects, engineers etc. (Sezgin 1984:4). In traditional settlements, the residential textures include the layouts that respond to the basic needs of production and life. One-off, technology-independent, self-produced, experience-based samples lose their meaning and content by changing their living conditions together with technological developments. These unique structures have been diversified and spread throughout Anatolia within the framework of cultural, environmental and daily life requirements as a result of the experience of hundreds of years, these original structures are transformed into a uniform housing area being same with the process of modernization, which is thought-provoking. Can residences, that enable all kinds of actions and temporal changes required by life, at the same time, that have the flexibility to produce solutions in an infinite way with little or no material, and where quality is important but not quantity, be a source of contemporary housing? The purpose of this article is to discuss the programmatic structure of the Turkish house space fiction, which is the result of experience and production of long years, and whose origins lie in the Central Asian tent. This discussion aims to comprehend the structures from the tent to the room, from the room to the Turkish house space fiction that are valuable for the programmatic structure of house produced with experience.

Keywords
Turkish House, Central Asian Tent, Room, Anteroom
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri