• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


OTEL İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ (KONYA’DA BİR ARAŞTIRMA)
(THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN HOTEL BUSINESS (A RESEARCH IN KONYA) )

Yazar : Tugay ARAT  Elif UYGUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 233-253
595    1082


Özet
Turizm sektörü içerisinde yer alan en önemli işletmelerden birisi otel işletmeleridir. Küreselleşen dünyada konaklama işletmeleri hem yerli hem de yabancı turistlere hizmet etmektedir. Dolayısıyla konaklama işletmelerinin yurt içinde ve yurt dışında iyi bir imaja sahip olması son derece önem arz etmektedir. Bu sebeple iyi bir imajın oluşabilmesi halkla ilişkiler aktivitelerine bağlıdır. İnsan ilişkilerinin yoğun biçimde yaşandığı otel işletmeleri içerisinde halkla ilişkiler faaliyetleri, pozitif imaj oluşturmanın tek yoludur. Otel işletmeleri, belirli bir kesimi etkileyebilmek, duygu ve düşüncelerini topluma kabul ettirebilmek ve çevrenin kendisine olan davranışlarını pozitif yönde geliştirebilmek hedefiyle halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmektedir. Bununla birlikte halkla ilişkiler faaliyetleri, otel işletmesini kendisine hedef edindiği kesime ulaştıran bir sistemdir. Bu anlamda halkla ilişkiler faaliyetlerinin birçok yönü ve bitmeyen fonksiyonları bulunmaktadır. Bu sebeple otel işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetleri diğer işletmelere göre daha fazla uygulanmaktadır. Bir turizm ürününün, konaklama işletmelerinin rekabet ettiği ortamlarda başarılı olabilmesi için tüketiciler tarafından kabul edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü turizm sektörü içerisinde oluşan bir ürünü farklı kesimlere kabul ettirmede ve bu ürünün tutundurulmasında halkla ilişkilerin rolü oldukça önemlidir. Turizm sektörü gibi büyük oranda kar amacı güderek turistik mal ve hizmet üreten, ürettiği bu hizmetleri pazarlayan bir sektör içerisinde şüphesiz hakla ilişkilerin önemi büyüktür. Dolayısıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda turizm sektörünün halkla ilişkiler birimine gerekli olan önemi vermesi ve çalışmalarını halkla ilişkiler biliminin öngördüğü şekilde sürdürmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinin halkla ilişkiler faaliyetlerini ne derece uyguladıklarını belirlemektir.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Halkla İlişkiler

Abstract
One of the most important enterprises in the tourism sector is hotel enterprises. In the globalizing world, hotel businesses serve both local and foreign tourists. Therefore, it is extremely important that hotel enterprises have a good image both at home and abroad. For this reason, a good image depends on public relations activities. Public relations activities in hotel establishments where human relations are intensively involved are the only way to create a positive image. Hotel establishments engage the public relations activities with the aim of being able to influence a certain segment, to make the public accept their emotions and ideas, and to develop behaviors of the community in positive ways. Along with this public relations activities is a system that carrying the hotel businesses to the aimed people. In this sense, public relations activities have many aspects and endless functions. For this reason, public relations activities in hotel enterprises are applied more than other enterprises. It is very important for a tourism product to be accepted by consumers in order to succeed in the competitive environment of the hotel enterprises. Because the role of public relations is crucial in making the product accepted and promoted by different segments which is formed within the tourism sector. Within the profit-oriented sectors that produce tourist goods and service them, such as the tourism sector, there is no doubt that public relations has big importance among them. Therefore, both the national and international tourism sector needs to make the necessary contribution to the public relations unit and to carry out its work in the way that the public relations science predicts. The purpose of this study is to what extent the hotel undertakings apply their public relations activities.

Keywords
Tourism, Public Relations
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri