• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI
(SOCIAL ASSISTANCE APPLICATIONS AK PARTY PERIOD (2002-2015) )

Yazar : Ramazan TİYEK  Mahmut DOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 1045-1059
349    719


Özet
Sosyal yardımlar ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılamada tedavi edici fonksiyonu yerine getirmese de pansuman vazifesi görmektedir. Bu kapsamda sadece sosyal yardım talebinde bulunanların değil, gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilip hak temelli sosyal yardım uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, AK Parti hükümetleri döneminde (3 Kasım 2002-7 Haziran 2015) Türkiye’de sosyal yardımlarla ilgili uygulamalar nasıl şekillenmiştir, yapılan düzenlemeler ve değişikliklerin üzerinde durulmuştur. AK Parti hükümetleri döneminde sosyal yardım harcamalarında artış olduğu bilinmekle birlikte son dönemde sosyal yardım-istihdam bağlantısının kurulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. İş sahibi olmak isteyenlere yapılan proje destekleri, ücretsiz ders kitaplarının dağıtılması, engelli ve yaşlılara evde bakım yardımı dönem içerisinde ilk defa gerçekleştirilen yardım türleridir. Önceki dönemlerle kıyaslandığında sosyal yardımların çeşitlenerek artış gösterdiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Politika, Yoksulluk, Sosyal Yardım, ALO 144, İstihdam, AK Parti Hükümetleri

Abstract
Social benefits rather not bring to the therapeutic functionin meeting the needs of needy people , they see the task dressing. In this context, not only in the demand for social assistance, it is determined by the actual needs must be carried out with application of rights-based social assistance. In this study, it has been tried to focus on what are the regulations and amendments, and AK Party governments (2002-2015) in shaping how the practices related to social assistance in Turkey. Although it is known that the AK Party government during the period of increased social assistance spending, it is understood that in recent years tried to establish the welfare-employment link.

Keywords
Social Policy, Poverty, Social Assistance, ALO 144, Employment, AK Party Governments
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri