• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ENDÜSTRİ 4.0 ve YENİ TEKNOLOJİLER KARŞISINDA YEREL YÖNETİMLERDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER
(CHANGES IN LOCAL ADMINISTRATIONS THROUGH THE IMPACT OF INDUSTRY 4.0 AND NEW TECHNOLOGIES )

Yazar : Salih BATAL  Kubilay TUĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 216-232
969    1214


Özet
İlk olarak 2011 yılında Almanya’da gerçekleştirilen Hannover Fuarında kullanılan dördüncü sanayi devrimi ya da endüstri 4.0 kavramı, robotların insan müdahalesine gerek duymaksızın üretim yapabildiği yeni bir dönemi işaret etmektedir. Endüstri 4.0, önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi sadece üretimi değiştirmekle kalmayacak; iletişim, medya, ulaşım, eğitim, sağlık, ticaret, finans, bankacılık, adalet, kamu yönetimi ve yerel yönetimler gibi pek çok alanda doğrudan ya da dolaylı olarak önemli dönüşümler meydana getirecektir. İnsan hayatının yeniden dizayn edilmesine sebep olacak bu devrim, yerel yönetimler bakımından bir takım fırsat ve tehditleri birlikte sunmaktadır. Önceki sanayi devrimlerine göre çok daha hızlı seyretmekte olan endüstri 4.0’ın, yerel yönetimler bakımından sebep olduğu/olabileceği değişimlerin mümkün olan en hızlı şekilde anlaşılması, yerel yönetim birimleri için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın yöntemi, ulusal ve uluslararası kaynaklardan derlenen literatür taramasından oluşmaktadır. Çalışmada öncelikli olarak, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, yapay zeka, makine öğrenmesi, bulut teknolojisi, büyük veri ve blok zinciri gibi yeni nesil teknolojiler incelenerek, endüstri 4.0 kavramı açıklanmıştır. Çalışmanın içeriğinde ise, endüstri 4.0 ve yeni nesil teknoloji kullanımları karşısında yerel yönetimlerde yaşanması beklenen/yaşanan değişimler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu değişimler teknoloji tabanlı ve toplumsal tabanlı değişimler olarak iki grupta incelenmiş olup, her başlık altında yerel yönetimlerin durumu ayrı ayrı ele alınmıştır. Çalışmanın amacı; dördüncü sanayi devrimini yaşayan dünyamızda, yerel yönetimlerimize geleneksel yönetim anlayışından sıyrılarak, farklı bir bakış açısı sağlamak ve yakın gelecekte kendilerini bekleyen yeni dünya düzeni konusunda ufuk kazandırmaktır. Bu sayede, yerel yönetimlerimiz modern çağın teknolojisini kullanabilme ve kentsel yaşama aktarabilme olanağına sahip olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Endüstri 4.0, Dördüncü Sanayi Devrimi, Yeni Nesil Teknolojiler, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler.

Abstract
The fourth industrial revolution or Industry 4.0, first used in Hannover Trade Fair 2011 in Germany, marks a new era in which robots can manufacture without human intervention. Industry 4.0 will not only change production as it was in the previous industrial revolutions; will directly or indirectly cause significant transformations in many sectors such as communications, media, transportation, education, health, trade, finance, banking, justice, public administration and local governments. This revolution, which will lead to the redesign of human life, presents some opportunities and threats for local governments. It’s great importance for local goverments to understand as soon as possible that the changes that may or may be caused by the industry 4.0, which is much more outdistancing than previous industrial revolution in terms of local administrations. The method of this study consists of literature review compiled from national and international sources. In this study, the concept of industry 4.0 is explained by examining next generation technologies such as cyber physical systems, internet of things, artificial intelligence, machine learning, cloud technology, big data and block chain. In the content of the study, Industry 4.0 and the expected to occur / occured changes in local administrations against new generation technology usage were tried to be revealed. These changes have been examined in two groups as technology-based and socially-based changes, and the situation of local governments has been handled separately under each heading. Purpose of the study, in the world that live fourth industrial revolution, to make our local goverments to get away from the traditional management approach, to provide a different point of view and give a new horizon about new world order that is waiting for them in the near future. In this way, our local governments will have the opportunity to use modern technology and transfer it to the urban life.

Keywords
Industry 4.0, Fourth Industrial Revolution, New Generation Technologies, Public Administration, Loca
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri