• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE’DEKİ KAMU POLİTİKALARININ SURİYELİ SIĞINMACILARIN UYUM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI
(REFLECTIONS OF PUBLIC POLICIES OF TURKEY ON ADAPTATION PROCESS OF SYRIANS )

Yazar : Eren Alper YILMAZ  Serhan ÜNAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 318-330
544    1086


Özet
2011 yılının Mart ayında, Ortadoğu ülkelerinde başlayan ve kıvılcımları Suriye’ye kadar sıçrayan iç savaşın ve kaosun başlamasından bu yana binlerce kişi yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir. Suriye’de yaşanan bu insanlık krizinin büyümesi sonucunda sınır bölgemizde hareketlilik meydana gelmiş, ilk etapta 300-400 kadar vatandaşın Hatay’daki Cilvegözü sınır kapısına doğru hareketlenmesi, Suriye’den Türkiye’ye ilk toplu nüfus hareketini oluşturmuştur Savaşın daha yoğun bir hal almasıyla birlikte ülkeye yönelen göç akınları sıklaşmış, Türkiye birçok ülkeye nazaran Suriyeli sığınmacılara kucak açan misafirperver bir ülke konumuna gelmiştir. Mevcut durumda yaklaşık 3.5 milyon Suriyeliye “Geçici Koruma” statüsü verilmiş, dolayısıyla Suriyelilerin temel haklardan yararlanmaları adına bazı kamu politikalarının geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 2013 tarihli 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ve 2014 yılında yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında eğitimden sağlığa, istihdamdan uyum sorununa kadar birçok konuda gerek yerel gerekse merkezi bazda önemli adımlar atılmıştır. Hukuki süreçle bağlayıcılık kazandırılan bu kamu politikaları, Suriyeli bir çok sığınmacının ülkelerine dönene kadar ihtiyaçlarının karşılanması, ayrıca uzlaşı kültürünün gelişmesi ve entegrasyon sürecinin hızlanması adına dönüm noktası olmuştur. Atılan bu adımların ne kadar yeterli olup olmadığı tartışılsa da, Suriyelilere yapılan harcamalarda rakamsal olarak Türkiye, ABD’den sonra en çok uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke konumuna gelmiştir. Bu çerçevede çalışmada; Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye giriş yapmalarından bu yana onlara uygulanan kamu politikalarına değinilmiş, artık geçici misafirlikten kalıcılığa doğru evrilen Suriyelilere daha iyi şartların sağlanması ve uzlaşı kültürünün yaratılması adına bu kamu politikalarının nasıl geliştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sığınmacı, Göç, Suriye, Kamu Politikaları, Uzlaşı

Abstract
In March 2011, thousands of people have been wounded and died since the beginning of civil war and chaos, which started in the Middle East and spread to Syria. As a result of growing human crisis seen in Syria, an intense refugee mobility toward our border started, so movement up to 300-400 citizens to Cilvegozu border gate in Hatay formed the first mass population movements from Syria to Turkey. Because of growing tension and chaos in Syria, migration flows has been getting more intense, Turkey has become a hospitable country rather than others for Syrian refugees. In the present case, "Temporary Protection" status has been granted to nearly 3.5 million Syrian refugees, so developing some public policies has become mandatory for Syrians to make them benefit from the fundamental rights. Within the framework of the Foreigners and International Protection Law No. 6458 dated 2013 (YUKK) and the Temporary Protection Regulations that entered into force in 2014, significant steps have been taken in both local and central areas from education to health, from employment to adaptation process. These public policies, which have been gained binding status with the legal process, have been turning point for meeting the needs of many Syrian refugees as well as the growing of consensus culture and the acceleration of the integration process. Although it has been discussed whether these steps are enough or not, Turkey became the second country after the United States in terms of international humanitarian assistance. In this framework; some public policies that have been applied for Syrian refugees pointed out since they came into Turkey and focused on how these public policies should be developed for providing better conditions and creating consensus culture for Syrians who have evolved to permanence from temporary residency

Keywords
Refugee, Migration, Syria, Public Policies, Consensus
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri