• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ
(GOEBEN AND BRESLAU CRİSİS İN RUSSİAN DİPLOMATİC DOCUMENTS )

Yazar : Eray BAYRAMOL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 359-369
354    706


Özet
Sanayileşmiş ülkelerin dünya hakimiyetini ele geçirmek için başlattıkları Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti'ni de içine alarak yeryüzünün büyük bir bölümünde tahribatı uzun yıllar giderilemeyecek acılara neden oldu. Büyük güçlerin ham madde ve pazar ihtiyacı sebebiyle başlattıkları bu büyük felaket, Osmanlı Devleti için sonun başlangıcı anlamına gelmekteydi. Savaşın ayak seslerinin duyulduğu günlerde tarafsızlık politikasını benimseyen Türk Devleti, çeşitli baskı ve çekişmeler sonunda savaşa dahil olmak zorunda kaldı. Bu baskıların en başında Alman gemileri Goeben ve Breslau gelmektedir. Osmanlı Devleti'nin savaşa dahil oluşundaki en somut neden bu iki gemiden dolayı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Goeben, Breslau, Rusya, Almanya, Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı.

Abstract
The First World War, which the industrialized nations started to take over world domination, caused the embarrassment that many years of destruction could not be remedied in a great part of the world, including the Ottoman State. This great catastrophe, which the great powers started with due to raw material and market needs, was the beginning of the end for the Ottoman State. In the days when the footsteps of the war were heard, the Turkish state, which adopted the policy of neutrality, had to be involved in the war after various pressures and contests. At the top of these prints are the German ships Goeben and Breslau. The most concrete reason why the Ottoman State was involved in the war came about because of these two ships.

Keywords
Goeben, Breslau, Russia, Germany, Ottoman State, The First World War.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri