• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI
( HUMANITARIAN ASSISTANCE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS ON SYRIANS IN TURKEY )

Yazar : Eren Alper YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 370-382
492    839


Özet
2010 yılının sonlarına doğru başlayan Arap Baharı ile birlikte Suriye’de tırmanan gerilim ve ortaya çıkan kaos ortamında can güvenliği endişesiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, başta Türkiye olmak üzere bir çok Ortadoğu ülkesine sığınmışlardır. Şu an için 3,5 milyondan fazla Suriyeliye kapılarını açan Türkiye, barınmadan eğitime, sağlıktan istihdama hatta uyum sorununun çözülmesine kadar birçok konuda Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetler vermektedir. Tüm bu hizmetler yalnızca Türkiye’nin kendi imkânları ve iç bütçesi tarafından değil, başta BM fonları olmak üzere bazı uluslararası göçmen örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanmaktadır. Bu süreçte BM, AB, UNICEF gibi uluslararası kurumlar gençler, kadınlar, çocuklar için birçok alanda belirli fonlar ayırmışlar, bunun yanı sıra İHH, Türk Kızılayı, Yeryüzü Doktorları gibi gerek yurtdışı gerekse yurtiçi menşeli sivil toplum örgütleri de kendi imkânları doğrultusunda ihtiyaç sahibi Suriyelilere hizmet götürmüşlerdir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara ayrılan fonları, yapılan insani yardımları ve bu yardımların kullanıldıkları alanları inceleyerek, bu konuda paydaşların daha fazla nasıl bir misyon üstlenmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmaktır.Bu çerçevede Suriyelilerin rahat ve insani koşullarda yaşaması, ekonomik olarak üretim sürecine katılması ve yaşadıkları ülkeye aidiyet hissetmesi bizleri de kazançlı çıkaracaktır.

Anahtar Kelimeler
Göç, Uluslararası Örgütler, Sivil Toplum Kuruluşları, Suriyeliler, insani yardım

Abstract
By the effect of Arab Spring beginning at the end of 2010, Syrians, who are forced to leave their own countries with the fear of life safety due to the rising tension and chaos in Syria, found asylum in firstly Turkey and other Middle Eastern countries. Currently, Turkey which opened its doors for more than 3.5 million Syrian refugees gives services to meet the needs of Syrians in many aspects from housing to education, from health to employment, even the dissolution of the integration problems. All of these services are met not only by Turkey's own opportunities and internal budget but also by some international migrant organizations such as UN funds and civil society organizations. In this process, international institutions such as UN, EU and UNICEF have allocated a lot of specific funds for young people, women and children, as well as domestic and foreign origin non-governmental organizations such as IHH, Turkish Red Crescent, Earth Doctors, etc., took services to Syrian refugees within the framework of their own possibilities. The purpose of this study is to examine the funds allocated to the Syrian refugees in Turkey, humanitarian aid and the areas in which these aid are used, therefore, to be able to make suggestion how a mission stakeholders should undertake more and more. In this context, Syrians living in comfortable and humane conditions, participating economically in the production process and feeling belonging to the country they live in will also make us profitable.

Keywords
Migration, International Organizations, Civil Society Institutions, Syrians, Humanitarian Aid
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri