• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MİMARİ MEKÂN KURGUSUNDA DOLU-BOŞ TEORİSİ: ESOGÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MEŞELİK KAMPÜSÜ
(SOLID – VOID THEORY IN ARCHITECTURAL SPACE: ESOGÜ FACULTY OF SCIENCE AND LITERATURE, MESELIK CAMPUS )

Yazar : Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK  Duygu KAÇAR, Orkun ALPTEKİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 151-160
521    838


Özet
Üniversiteler genel anlamda bireylere akademik eğitim vermeyi, mesleki beceri ve yeterlilik kazandırmayı, bir yandan da bulundukları ülkeyi, bölgeyi, ekonomik ve kültürel açıdan kalkındırmayı amaçlayan eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlardan faydalanan kullanıcıların, bilimsel ve akademik çalışmaları için kapalı derslik, laboratuvar, uygulama alanları ile boş vakitlerinde sosyalleşip, dinlenebilecekleri, bedensel aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri açık alanlara ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu alanların fiziksel yapıları ve kaliteleri, kullanıcıların kullanma biçimlerini doğrudan etkileyerek, bireyin sosyolojik, psikolojik ve akademik gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Dinamik yapılar olarak üniversiteler, güncel ihtiyaçlara ve yenilikçi bilimsel çalışmalara olanak sağlayabilecek, mekânsal tasarımlara ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi’nde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi’nin “Eğitim ve İdari” yapı tasarımı kavramsal çerçevesi üzerinden ele alınmıştır. Gestalt prensiplerinden şekil – zemin ilişkisinin üçüncü boyuttaki karşılığı olan dolu – boş teorisi ile tasarlanan yapı, Meşelik Yerleşkesi içerisinde bir doluluk olarak değerlendirilmiştir. yapı sınırları içinde tasarım alanı masif bir blok olarak görülmüş, yatayda ve düşeyde alt zemin, zemin ve zemin üstü kotlarda yapılan boşaltmalar ile biçimlendirilmiştir. Tasarım kararındaki bu boşaltmalar, üçüncü boyutta cephedeki açıklıklar ve yerleşke ile ilişkilemeyi sağlayan ara kesitler olarak açık alanları formüle etmiştir. İdari, akademik ve sosyal mekanların her biri enformel eğitimi destekleyen açık alanlar çevresinde toplanarak akademik personel ve öğrenci için bir etkileşim alanı oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Fen Edebiyat Fakültesi, mimari tasarım, dolu-boş teorisi, Meşelik Yerleşkesi.

Abstract
Universities are educational institutions aiming to give academic education, professional skills and competence to individuals; and to improve the country, region, in economical and cultural perspective in general. Users who benefit from these institutions need closed classrooms, laboratories, practice areas for scientific and academic work and open spaces where they can socialize, relax and perform their physical activities in spare time. Physical structures and qualities of these areas play an important role in the sociological, psychological and academic development of the individual by directly influencing the usage patterns of the users. Universities as dynamic constructs, need spatial designs that can serve for current needs and innovative scientific work. In this study, "Educational and Administrative" building design of the Science and Literature Faculty of Eskişehir Osmangazi University in Meşelik Campus is discussed through its conceptual framework. The mentioned building is designed with the solid – void theory, which is the third dimension of figure – ground organization of the Gestalt principles and it is evaluated as a solid construct in Meşelik Campus. The design area was seen as a solid in the construction borders and was shaped within the voids of ground, underground and upper ground levels in horizontal and vertical planes. These voiding attitudes of the design idea let the designers come up with façade openings and open spaces that formulate the relationship with the entire campus. Administrative, academic and social spaces are all gathered around open spaces in order to support informal education and interaction.

Keywords
Faculty of Science and Literature, architectural design, solid-void theory, Meselik Campus.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri