• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ŞEYH OSMAN BİN ALİ’NİN UMURÜ’L-ÜMERA ADLI ESERİ VE DİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE
(ON SHEIKH OSMAN BİN ALİ’S WORK CALLED UMURÜ’L-ÜMERA AND ITS LANGUGAGE CHARACTERISTICS )

Yazar : İnan GÜMÜŞ  Özgür Kasım AYDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 443-456
686    1147


Özet
Hakkındaki bilgilere sınırlı olarak kendi eserinden ulaşabildiğimiz Şeyh Osman bin Ali, XVI. yüzyılın ikinci yarısında Mısır Valiliğinde devlet görevinde bulunmuş bir şahsiyettir. Onun asıl önemini, emekliliği sırasında dönemin Mısır valisi Hasan Paşa’ya sunmuş olduğu Umurü’l-Ümera adlı siyasetname niteliği taşıyan eserinde aramak gerekmektedir. Umurü’l-Ümera’nın belirleyebildiğimiz iki nüshası bulunmaktadır. Birinci nüsha, “Süleymaniye Kütüphanesi Fatih No. 4188.” envanter numarasıyla; ikinci nüsha ise “Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi No. 5361.” envanter numarasıyla kayıtlıdır. “Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi No. 5361” envanter numarasıyla kayıtlı nüsha, 108 varaktan oluşmaktadır ve varak numaraları kaydedilmiştir. Bu nüshanın her sayfasında 17 satır bulunmaktadır. İncelemede esas aldığımız “Süleymaniye Kütüphanesi Fatih No. 4188.” envanter numarasıyla kayıtlı nüshada ise 120 varak bulunmaktadır ve bu nüshanın varak numaraları kaydedilmemiştir. Nüshanın her sayfasında 17 satır bulunmaktadır. Bu çalışmada, sözü edilen el yazması eserin tanıtması yapıldıktan sonra dönemi içerisinde öne çıkan dil özelliklerinin ana çizgileriyle verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
siyasetname, Umurü’l-Ümera, Osmanlı Türkçesi, dil özellikleri.

Abstract
Sheikh Osman Bin Ali about whom we could get the information from his own work is a personality who worked as a state officer in the Egyptian governorship in the second half of the sixteenth century. It is required that his substantiality should be searched in his work called Umurü’l-Ümera which has the characteristics of siyasat-nama and which he presented to the Egyptian governor of the time, Hasan Paşa, during his retirement. Two transcripts of Umurü’l-Ümera we could determine exist. The first transcript is registered with the inventory number, “Süleymaniye Kütüphanesi Fatih No. 4188”; as for the second transcript, it is registered with the inventory number, “Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmmud Efendi No. 5361”. The transcript registered with the inventory number, “Süleymaniye Kütüphanesin registered. 17 lines exist in every page of this transcript. 120 leaves exist in the transcript, registered with the inventory number “Süleymaniye Kütüphanesi Fatih No. 4188”, which we based on analysing, and the numbers of this transcript haven’t been registered. 17 lines exist in every page of the transcript. In this study, it is aimed that the language characteristics becoming prominent in its time should be given with the base lines after the presentation of the manuscript mentioned has been made.

Keywords
Siyasat-nama, Umurü’l-Ümera, Ottoman Turkish, language characteristics.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri