• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KANİŞ’TEN MAZAKA’YA ANTİK ÇAĞDA KAYSERİ SİYASİ TARİHİ
(KAYSERI POLITICAL HISTORY IN ANTIQUITY FROM KANIS TO MAZAKA )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 362-372
644    1151


Özet
Japonya, Meiji restorasyonu döneminde yaptığı faaliyetler ile Edo döneminden devralınan içtimai yapının her alanında değişim geçirmiştir. Bu çalışmanın ilk bölümünde öncelikle, Edo döneminin içtimai yapısı ve Japonya’nın kendisinden olmayan ile karşılaşmasının sonuçları değerlendirilmiş, sonrasında ise Meiji dönemiyle birlikte gelen değişimler ele alınmıştır. Edo döneminin toplumsal yapısı ve Meiji döneminin değişimleri hakkında verilen bilgilerin temel amacı, bu iki dönemde rol alan aktörlere dikkat çekmektir. Askeri sınıf her iki dönemde de toplumsal düzende egemenliğe sahiptir. Edo döneminde bu egemenlik katı bir şekilde statükocu özelliğe sahipken, takip eden süreçte egemen olan askerler Japonya dönüşümünün öncüsü haline gelmiştir. Çalışmanın ikinci bölümü, iki döneminde baş aktörü olan askeri sınıfın yirminci yüzyılın ilk yarısındaki rolünü ve bu rollerin bazı sonuçlarını orta koymaya çalışmıştır. Edo döneminden Meiji dönemine, bu dönemden de yirminci yüzyılın ilk yarısına birçok değişimin vuku bulmuş olmasına rağmen, askeri sınıfın ‘egemen’ olma özelliği değişmemiştir. Yirminci yüzyılın ilk yarısında, tıpkı Edo döneminin birbiriyle mücadele eden daimyōları gibi, egemen olma düşüncesine sahip askeri sınıf içinde ihtilaflar çıkmıştır. Meiji döneminde kök salmış içtimai özellikler teker teker dönüşüm geçirirken, kemikleşen tek bir şey varlığını devam ettirdi: askeri hegemonya. Bu hegemonya ve kendi içindeki ihtilaflar ise 1930’larda gerçekleşen darbe girişimlerinin ana sebebi olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Japonya, Edo, Meiji, Modernleşme, Militarizm, Darbe

Abstract
During the Meiji restoration period, Japan has altered in all aspect of social structure that was taken over from Edo period. In the first part of this research, the social structure of Edo period and the consequences of Japan’s encountering with others have been examined. Then, the alterations during Meiji period have been mentioned. The main aim of the given information about social structure in Edo period and changes during Meiji period is to remark the main actors: Warriors have domination over social order for both Edo and Meiji periods. While the domination during Edo period is strictly status quoist, the warriors became alterations’ pioneer during following period. The role of military and some results of this role in the first half of the 20th century have been tried to reveal in the second part of the research. Respectively during Edo, Meiji periods, and the first part of the 20. century, there were many changes in Japan. In contrast to the changes , the military dominance feature has proceeded. In the first part of the 20. century, some factions among military has been occured just like Edo period’s daimyōs that are waring each other. While the rooted social structures and features change one by one in the Meiji period, military hegemony as unchanging feature of Japan has continued. This hegomany and factions among military would be the main reason of the coup attempts in 1930’s.

Keywords
Japan, Edo, Meiji, Modernisation, Militarism, Coup
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri