• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ
(THE ROLE OF CRİSİS İN THE ECONOMY )

Yazar : Hasan ALPAGU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 1148-1167
306    1440


Özet
Ekonomik krizler her kuşakta insanın hayatında mutlaka tecrübe ettiği bir gerçektir. Özellikle firmaların iflasıyla etkisini gösteren krizlerde, bireyler dolaylı olarak en çok etkilenenlerin başında gelir. Kimisi döneminde işini kaybeder, kimi ticaret yaptığı alanda zararla veya iflaslar yaşar ve bazıları da bu krizi fırsata çevirerek yeni bir girişimde bulunur. Bireyler ve şirket için geçerli olan bu durum ülkeler içinde geçerlidir. Kısacası ekonomik krizler bireylerin ve toplumların yaşamında karşılaşılan olağan bir olaydır. Krizlerin meydana gelmesinde iç ve dış ekonomik dalgalanmalar etkili olmaktadır. Yapısal sorunları olan ve tasarruf oranı düşük ülke ve şirketlerde krizin etkileri daha çok hissedilir. Diğer bir değişle kriz salgın bir hastalık gibidir ilk önce zayıf halkaları etkiler.

Anahtar Kelimeler
Ekonomik Kriz, Keynes, Bankacılık, Finans, Mortgage

Abstract
Economic crises are a reality that every generation has experienced. Especially firms affecting from crises. As result they face bankruptcy and individuals are the most indirectly affected. Some of them lose their jobs during the crises period and takes this crisis as a turning point to a new initiative. This applies to individuals and companies within countries. In short, economic crises are a common occurrence in the lives of individuals and societies. Internal and external economic fluctuations are influential in the crisis. In countries and companies with structural problems and low savings rates, the effects of the crisis are felt more often. In other words, the crisis is like an epidemic disease, first weak chains affected from its results.

Keywords
Economic crisis, Keynes, Banking, Finance, Mortgage
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri