• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MANKURTLAŞTIRMA VE ETNOPEDAGOJİ KAVRAMLARINA AYTMATOV GİBİ BAKMAK
(TAKING THE CONCEPTS OF ETHNOPEDAGOGY AND MANKURTIZATION FROM THE EYE OF CHINGIZ AITMATOV )

Yazar : İkram ÇINAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 80-99
852    1318


Özet
Öz Bir toplumun eğitim sisteminin kurulması eğitim felsefesinin, işletilmesi ise eğitim politikasının bu amaçları gerçekleştirme doğrultusunda faaliyet göstermesiyle ilgilidir. Eğitim politikalarının oluşturulması ve sürdürülmesinde toplumun kültür değerlerine uyum ve çağın değerleri arasında bir dengenin kurulması zorunluluktur. Bunu yaparken eğitim üzerinde düşünceleri olan filozof, bilgin ve sanatçıların görüşlerinden istifade etmek, çalışmalardaki verimi ve eğitimdeki başarıyı artırır. Bu çalışmada Aytmatov’un eğitim biliminin konularından biri haline getirdiği insan zihninin sömürgeleştirilmesinden hareket edilmiştir. Aytmatov’un bu probleme neden ilgi duyduğundan hareketle, ulaşmış olduğu mankurtlaştırma durumu analiz edilmiştir. Aytmatov’un eğitim bilimlerine bir katkı olarak ortaya koyduğu ekolojik-etnopedagog özelliği gösterilmiştir. Eğitim politikalarının sık sık değiştiği ülkelerde eğitimdeki millîlik niteliğinin aşındırılmasının mankurtlaşmaya yol açtığı için, eğitim politikası uygulayıcılarının eğitimin millîliğini özenle korumaları gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın en önemli çıkarını, eğitim sürecindeki tarafların gelenekten gelen ampirik bilgiyi ve sosyal-kültürel değerler deposu olan etnopedagojiyi göz önünde bulundurmaları gerektiğidir.

Anahtar Kelimeler
Mankurtlaştırma, eğitim politikası, etnopedagoji, Cengiz Aytmatov, ekoloji.

Abstract
Abstract The establishment of the education system of a society is related to its education philosophy but the execution of it is related to if its education policy performs activities in the direction of achieving these goals. In order to determine and maintain education policies, it is necessary to establish a balance between the adjustment to the society's cultural values and the necessities of the time. When doing this, benefiting from the opinions of philosophers, scholars and artists having opinions on education increases outputs in works and success in education. This study started from the exploitation of human mind, which Aitmatov had made it one of the subjects of education science. Starting from the reason why Aytmatov had shown interest in this problem, the situation of mankurtization, which he had reached, was analyzed. The study aimed to examine Aitmatov's eco-ethnopedagogical character, which he had put forward as a contribution to education sciences. In countries where education policies change frequently, since the corruption of the national quality of education leads to mankurtization, the practitioners of education policy should protect the nationality of education carefully. The most important result of the study is the necessity that stakeholders in the education process should take into consideration the empirical knowledge coming from the tradition and the ethnopedagogy, the store of social-cultural values.

Keywords
: Mankurtization, education policy, ethno-pedagogy, Chingiz Aitmatov, ecology
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri