• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÇAĞDAŞ RUS VE TÜRK DİLLERİNDE AKRABALIK TERİMİ OLARAK ‘ANA’
(“MOTHER” AS A KINSHIP TERM IN CONTEMPORARY RUSSIAN AND TURKISH LANGUAGES )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2
Sayfa : 8-14
4689    5053


Özet
Rusça ve Türkçe akrabalık adlandırmalarının en zengin olduğu dillerden ikisidir. Bu zenginlik içerisinde akrabalık terimi ‘ana’ birçok dilde olduğu gibi söz konusu iki dilde de önemli bir yere sahiptir ve birçok kullanım şekli vardır. Sözlük anlamı başta olmak üzere yan ve mecazi anlamları kaleme alınmıştır. Söz konusu terim bazen tamamen akrabalık bildirmekte, bazen de farklı anlamlar taşımaktadır. ‘Ana’ teriminin kullanım biçimleri bu iki dil çerçevesinde karşılaştırıldığında birçok farklılık ve benzerliklerin olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte Türk ve Rus topluluklarında temel yapı aile ve bu yapıya bağlı olarak akrabalık, hısımlık ilişkileri doğrultusunda ‘ana’ terimi karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda ‘ana’ terimini içeren bazı tamlama, deyim ve atasözleri incelenmiş, değişik açılardan (sosyal, kültürel, dini v.s.) farklılıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
aile, akrabalık, akrabalık terimleri, hısımlık, ana, anne

Abstract
Russian and Turkish are the two of languages having substantial kinship naming. In this richness, “ana” as a kinship term has a key position in both languages just like in many languages, and has several usages. Being in the first place, its lexical meaning is discussed,and its connotation and metaphorical meanings are discussed. It states kinship whereas it sometimes carries different meanings. When the usage of “ana” term is compared from the perspective of these two languages, it is seen that there are many differences and similarities. In addition, the term “ana” is compared under the light of family case as a fundamental of Turkish and Russian societies, and accordingly from the perspective of kinship and affinity. As a consequence of the comparison, some phrases, idioms and proverbs including the term “ana”are analyzed, and its differences from various aspects (social, cultural, religious, etc.) are revealed.

Keywords
family, kinship, kinship terms, affinity, “ana”, mother.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri