• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


FARKLI TOPLUMLARDAKİ GELENEKSEL GÜREŞLER
( TRADITIONAL WRESTLING SPORTS IN DIFFERENT COMMUNITIES )

Yazar : Ünsal TAZEGÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 267-289
602    1194


Özet
Güreş, köklü bir geçmişe sahip olan bir spor dalıdır. Güreş, milattan önceki dönemlerde bütün toplumlarda farklı isimler altında ve yöresel kurallara bağlı olarak yapılmıştır. Güreş sporu, içinde bulunduğu toplumun karakteristik özelliklerini ve inanç sistemlerini yaşatmaktadır. Milattan önceki dönemlerde güreşin önemli bir spor olmasındaki birincil etkenlerden birisi de askeri eğitimin bir parçası olmasıdır. Amaç: Yapılan bu çalışmanın amacı, farklı toplumlardaki geleneksel güreşleri tanıtmaktır. Yapılan bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, farklı kütüphanelerden ve elektronik ortamda konuyla ilgili; dergi, kitap ve tezlere ulaşılarak konuyla ilişkisi olanlar seçilip çalışmada kullanılmıştır. Çalışma kapsamına; Çin, Hindistan , Japon, Afrika, Moğol, İzlanda ve Kore toplumları dâhil edilmiştir. Çalışmanın sonunda, güreşin çalışma kapsamındaki bütün toplumlarda önemli bir yeri olduğu ve bulunduğu toplumda, genel olarak dinsel amaçlı olduğu gibi askeri nedenlerle de yapıldığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Geleneksel, Güreş, Farklı Toplumlar.

Abstract
Wrestling is a branch of sports, which is deeply rooted. Wrestling has been done in all societies under different names and regional rules during the period before Common Era. The sport of wrestling has its characteristic features and belief systems of the community in which is included. Wrestling was a part of military training; so it is one of the most important factors that wrestling was an important branch of sports during the period before Common Era. The purpose of this study was to promote traditional wrestling in different societies. In this study, a screening method is used. Therefore, relevant journals, books and thesis have been reached in different libraries and electronic media, and the most relevant ones have been selected and used in the study. In this study, Chinese, Indian, Japanese, African, Mongolian, Icelandic and Korean societies were included. At the end of the work, it was observed that wrestling had an important role in all the communities included in this study, and wrestling was done for military objectives, as well as for religious objectives in general.

Keywords
Traditional, Wrestling, Different Communities.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri