• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KUTADGU BİLİG'DE BİYOİKTİDAR
(BIOPOWER IN KUTADGU BİLİG )

Yazar : Özgür Kasım AYDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 97-102
974    1595


Özet
Siyasetnameler devleti yönetme noktasında her türlü erke sahip kişilere, devlet yönetimi ve toplumsal yapının inşası bağlamında yönlendirmede bulunabilme yetkinliğine sahip bir düşünüre, sahip olduğu bilgi birikimi bağlamında değer veren bir kültürel yapının edebiyata mâl edilen tezahürüdür. Makalede de belirtilen bağlamda değerlendirilen siyasetname türünün Türk kültür tarihindeki bilinen ilk örneği 11. yüzyılda Balasagunlu Yusuf Has Hacib’in yazara Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunmuş olduğu Kutadgu Bilig’dir. Makalede Kutadgu Bilig, felsefe ve dilbilimin kesişim evreninde iktidar felsefesinin önemli bir alt kavram alanına karşılık gelen biyoiktidar bağlamında söylem çözümlemesine tâbi tutulmuştur. Bu bağlamda, Türk kültür evreninin önemini daha çok içeriğinden alarak toplum ve devlet yapılanmasına yönelik zengin veri barındıran Kutadgu Bilig özelinde Türkçenin ve onu var eden kültür atmosferinin (kültürel logosferin) zenginliği ve özgünlüğü postyapısal iktidar felsefesi bünyesindeki biyoiktidar kavramı özelinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk dili, Kutadgu Bilig, iktidar felsefesi, dilbilim, söylem, biyoiktidar.

Abstract
Siyasetnames are manifestation of cultural structure that values in the context of accumulation of knowledge that possesses the power to manage all kinds of powers, the state administration and the ability to direct in the context of the construction of social structure. The first known example of Turkish politics in the context of Turkish politics is the Kutadgu Bilig, written by Balasagunlu Yusuf Has Hacib in the 11th century and presented to the ruler of the Karahanid Tabgaç Buğra Han. In this article, Kutadgu Bilig, in the intersectional universe of philosophy and linguistics, has been subjected to the analysis of discourse in the context of the biodiversity, which corresponds to an important sub-conceptual domain of the philosophy of power. In this context, Kutadgu Bilig, who holds the richness of the importance of the Turkish cultural universe and has rich data for society and state structure, has tried to evaluate the richness and authenticity of the Turkic people and the culture atmosphere (cultural logosphere) that created it within the context of the philosophy of biodiversity within poststructural power philosophy.

Keywords
Turkish Language, Kutadgu Bilig, power philosophy, linguistics, discourse, biopower.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri