• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SİNOP İLİ ÇEVRESİNDEN ÜÇ MENKIBEVİ KAHRAMAN VE ETRAFLARINDA OLUŞAN ANLATI GELENEĞİ
(THREE NARRATIVE FIGURES FROM AROUND THE SİNOP PROVINCE AND NARRATE TRADITION ARAOUND THEM )

Yazar : Songül ÇEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 103-114
1063    1701


Özet
Halk anlatı kahramanları ait oldukları bölgenin ortak bilincini ve sözel belleğini en canlı şekilde ortaya koyan tiplerdir. Efsanelerin bir alt çeşidi olarak kabul edebileceğimiz menkıbelerin kahramanlarınin da aynı şekilde belli bir bölgenin kahraman tipine ait zengin bilgilere sahip oldugugorulur. Burada, Sinop İli`nden seçilmiş Çeçe Sultan, Koyun Baba ve Sarı Saltuk etrafında anlatılan menkıbevi efsanelerin yapısal ortalıkları ve bu çerçevede biçimlenen hayat hikayelerine değinilecek, ardından bugünün insanı tarafından hala anlatılmaya devam edilmesini sağlayan işlevsel niteliklere değinilecektir. Böylelikle sözlü belleğin neyi, nasıl, niçin anlattığı ortaya konulup tarihsel kahramanların sürekliliğini sağlayan hususlara değinilmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Efsane, Çeçe Sultan, Koyun Baba, Sarı Saltuk, Türbe, Evliya.

Abstract
Folk narrative figures are the most vividly representative of the common consciousness and verbal memory of the region they belong to.It is also evident that the figures of the saga’s which we can accept as a subtype of the legends also have equally rich knowledge of the figure type of a certain region. In this article, we are going to present the structural commonality of the epic legends described around Çeçe Sultan, Koyun Baba and Sarı Saltuk, selected from Sinop province, and the life stories formed in this frame, and then present the functional qualities that are going to continue to be taught by today's people. This will address the issues that explain what, how, why and why the verbal memory provides the continuity of the historical figures.

Keywords
Legend, Çeçe Sultan, Koyun Baba, Sari Saltuk, Tomb, Dervish.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri