• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KARAYCANIN BUGÜNKÜ DURUMU: MYKOLAS FİRKOVİÇİUS İLE MARK LAVRİNOVİÇİUS’LERİN ANISINA
(THE PRESENT SITUATION OF THE KARAY LANGUAGE: ANALYSIS OF MYKOLAS FIRKOVICIUS AND MARK LAVRINOVICIUS )

Yazar : Timur KOCAOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 1-16
1000    2063


Özet
Karaycayı konuşanların sayısının oldukça azalması dolayısıyla bu dili yeniden yaşatmaya çalışmanın artık çok geç olduğu bir dönemde, Mykolas Firkovičius and Mark Lavrinoviçius’lerin 1985 ile 2011 yıllarında yaptıkları bilimsel çalışmalar Karay dili açısından çok önemlidir. Firkovičius çalışmalarında Karay yazı dilinin tümce kuruluşunda Türkçe özelliğini saklamaya çabalarken, Lavrinoviçius de daha da mükemmel bir Rusça-Karayca Sözlük, Karayca dil kursu kullanması ile çeşitli dil metinleri yayımladı. Bu yazıda Karayların Litvanya ve Polonyadajki tarihleri, dinleri ile Karay yazın dilinin 1930’lardan günümüze kadar gelen durumu konusunda bilgi veriliyor.

Anahtar Kelimeler
Karay Türkçesi, Karayca, Karaylar

Abstract
The scholarly contributions made by both Mykolas Firkovičius and Mark Lavrinoviçius between 1985 and 2011 for the Karay language were very important, despite the fact that it was too late to revive the Karay language due to the very few speakers of this language. Firkovičius tried to preserve the Turkic character in the syntax of the Karay literary language in his works, while Lavrinoviçius compiled a better Russian-Karay dictionary, a Karay-language course book, and several textbooks in Karay. The article also provides general information on the history of the Karays in Lithuania and Poland, their religion, and state of the Karay literary language since the 1930’s.

Keywords
Karay Turkish, Karaim Language, Karays
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri