• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MUGAN İLÇESİNİN HARABA KARACAĞİL YERLEŞİMİ
(KHARABA QARAJAQİL SETTLEMENT İN MOGHAN PLAİN )

Yazar : Toğrul HALİLOV  Hashem HAMRAHİ , Rouhollah MOHAMMADİ , Mohammad MİRZAEİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 663-675
749    1047


Özet
Azerbaycan bölgesi eski tarihte önemli bir rol oynamıştır. Yaşam için elverişli iklimin olması nedeniyle, bu bölgede eski çağlardan beri insanlar yaşamışlardır. Bu bölgenin yaşam için elverişli topraklarından bir grupu Dere Yurd Nehri boyunu kapsamaktadır. Bu nehir Aras nehrinin ana kollarından biri olan Savalan'dan Aras Nehri'ne kibu uzanır. Yaşam için suya sahip olduğu için bu nehir tarih boyunca daima önem taşıyor. Yazarlar tarafından yapılan incelemelere göre bu nehrin etrafında çok sayıda antik yerleşim yer alıyor. Bu yerleşimlerin bir tanesi Batı Ungut şehrinin ülkelerinden biri olan Karaçağıl köyü'ndeki Haraba bölgesidir. Bu yerleşim alanı beş hektardan fazla olup çevredeki arazilerden 18 yüksekliğe sahiptir. Sambel ve Dere Yurd nehirlerinin buluştuğu noktaya yerleştirilmekle bu bölgede tarihte özel bir önemi olan Bronz Çağı seramiği görülmüştür. Araştırma sırasında onların özellikleri incelenmiştir. Araştırma sırasında seramiklerin Partlar, Sasaniler, İslam ve İslamdan sonrakı önemlere ait olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Moğan, Karaba yerleşimi, İslam dönemi, İlhanlı Dönemi, seramik

Abstract
Azerbaijan region has played an important role in the ancient history. Due to having fresh climates and rivers full of water, this region has been inhabited since ancient times. One of the rivers filled with water of this region is Darreh Yurd River, this river is one of the main branches of great river Aras that originates from Sabalan and falls into Aras River. Because of having fresh and permanent water, this river always has importance during history and according to reviews done by authors there are many ancient settlements around this river, one of these settlements is Kharaba region in Qarajaqil Village one of the countries of West Ungut City. This settlement is over five hectares and it has 18 heights from the surrounded lands. Due to being placed at the point that Sambel and Darreh Yurd rivers meet each other, potteries of Bronze Age have been seen in this region which has special importance in the history. In Kharaba settlement based on examinations done at the surface of this settlement potteries from Parthian period to the patriarch period were seen. In this article, we are looking for the answer to the following question: What are the characteristics of the pottery found on this site. According to this study, the pottery of this settlement is related to Parthian and Sassanid periods, early Islamic and Ilkhanid, and the pottery of the Islamic period was made more and more thick and simple, and during the Ilkhanid period, pottery with less thickness and plenty of glazes And beautiful designs are made.

Keywords
Moghan, Kharaba settlement, İslamic period, Ilkhanid period, pottery
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri